Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

30 Medi 2016

Bydd nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws campws.

Ysgrifennydd Addysg yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth

29 Medi 2016

Kirsty Williams yn cwrdd â staff a myfyrwyr ar gampws Pengalis yn y cyntaf mewn cyfres o ymweliadau â sefydliadau addysg uwch Cymru.

Hir oes i adar gyda DNA ychwanegol

27 Medi 2016

Mae myfyriwr PhD o IBERS yn ymchwilio mewn i DNA adar.

Ysgol Gelf yn prynu casgliad prin o ddelweddau gan ffotograffydd Cymreig

27 Medi 2016

Aberystwyth yn gartref i gasgliad o hen brintiau gan un o ffotograffwyr mwyaf arwyddocaol yr 20fed ganrif.

Naid Arall i Aberystwyth yn y Good University Guide

23 Medi 2016

Mae Prifysgol Aberystwyth ar y brig yng Nghymru o ran rhagoriaeth dysgu a phrofiad myfyrwyr

#HoliAber

26 Medi 2016

Mae ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau wrth law i roi cymorth wrth lenwi dy ffurflen gais UCAS.

Croeso Cynnes Cymreig i’n Myfyrwyr Newydd

22 Medi 2016

Penwythnos llawn gweithgareddau i groesawu'n myfyrwyr newydd.

Dyfarnu Ysgoloriaethau Ymchwil i Dri

22 Medi 2016

Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dyfarnu i dri myfyriwr yn Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth yn rhoi darlithoedd gwyddoniaeth i blant ysgol

21 Medi 2016

Bydd grŵp o academyddion o'r Brifysgol yn cynnal darlithoedd Cymdeithas Gwyddonwyr Ifanc Gorllewin Cymru. 

Bywyd wedi Brexit – y camau nesaf

21 Medi 2016

Trafodaeth gyhoeddus ar oblygiadau canlyniad refferendwm yr UE i Geredigion, i Gymru a'r gymuned ehangach.

Myfyriwr Graddedig o Aberystwyth yn traddodi mewn Cynhadledd Ewropeaidd ar Fridio Planhigion

21 Medi 2016

Roedd Lucy Slatter, cyn-fyryriwr o IBERS, yn rhan o 20fed Cynhadledd Eucarpia

Aberystwyth ar frig tabl y prifysgolion diogel

19 Medi 2016

Aberystwyth yw’r brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru ac mae ymhlith y deg mwyaf diogel yn y DU, yn ôl The Complete University Guide 2016.

Pennaeth y Brifysgol yn cwblhau treiathlon Ironman Cymru

19 Medi 2016

Mae'r Athro John Grattan wedi codi yn agos i £7000 drwy gwblhau treiathlon heriol.

Penwythnos Chwaraeon i Bobl Ifanc: Blog Beca

14 Medi 2016

Hanes Beca, o Lanrug, am y penwythnos

Tabl Cynghrair Prifysgolion Gorau'r Byd

16 Medi 2016

Mae Prifysgol Aberystwyth yn safle 51 yn y DU ac ymhlith y 500 prifysgol orau yn y byd yn ôl tabl cynghrair dylanwadol.

Heddlu yn cynnal Ymarferiad Hyfforddi ym Mhrifysgol Aberystwyth

13 Medi 2016

Bydd ymarferiad hyfforddi ar y cyd gyda Heddlu Dyfed-Powys yn cael ei gynnal ar gampws ar Ddydd Iau 15 Medi.

Pennaeth y Brifysgol ar Drothwy Her IronMan

12 Medi 2016

Mae'r Athro John Grattan yn mynd trwy ei baratoadau olaf cyn mynd i'r afael ag un o orchestion chwaraeon llyma'r byd.

Myfyriwr Graddedig o Aberystwyth yn Agor Sŵ Newydd

09 Medi 2016

Wedi graddio mewn Sŵoleg, mae Zac Hollinshead wedi gwireddu breuddwyd oes trwy agor ei sŵ ei hun.

Clwb Roboteg Aberystwyth yn cynnal gweithdai yn yr Hen Goleg

07 Medi 2016

Weithdy technoleg arloesol i bobl ifanc a oedd yn archwilio syniadau am godio a roboteg yn yr Hen Goleg.

Llysgennad Iwerddon yn annerch cynhadledd Prifysgol Aberystwyth

07 Medi 2016

Cynhadledd Prifysgol Aberystwyth yn trafod y cysylltiadau hanesyddol agos rhwng Iwerddon a Chymru a’r flwyddyn dyngedfennol 1916.

Aberystwyth ar Restr Fer Gwobrau Addysg Uwch

01 Medi 2016

Y Brifysgol yn y chwech olaf ar gyfer gwobr y Times Higher Education am y gwelliant gorau o ran profiad myfyrwyr.

Datrys Dirgelwch Madarch DNA

01 Medi 2016

Ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gweithio gyda gwyddonwyr lleyg mewn ymgais i ddatrys dirgelwch DNA madarch.

Myfyrwyr Aber yn Creu Gosodiad Celf yn Berlin

05 Medi 2016

Pump myfyriwr o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn rhan o brosiect theatrig arloesol, rhyngwladol yn yr Almaen

WISERD yn cael ei nodi fel 'adnodd pwysig' yn Adolygiad Diamond

30 Medi 2016

Cymeradwyaeth gan Adolygiad Diamond am WISERD