Cyfrol newydd yn esbonio arwyddocâd lle ym marddoniaeth Keats

05 Rhagfyr 2018

Mae llyfr newydd a olygwyd gan academydd o Aberystwyth yn edrych ar leoliadau arwyddocaol ledled Prydain a siapiodd farddoniaeth y bardd Rhamantaidd o Loegr, John Keats.

Ymhle mae’r gwrthfater i gyd?

06 Rhagfyr 2018

Y ffisegydd arbrofol, Yr Athro Niels Madsen o Brifysgol Abertawe, fydd yn traddodi Darlith Goffa Bill Williams eleni, wedi ei hanelu at bobl ifanc 16-18 oed.

Cyllid UE i roi hwb i sector technolegau creadigol Cymru

07 Rhagfyr 2018

Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru Mark Drakeford yn cyhoeddi cyllid UE gwerth £0.9miliwn i ailwampio rhan o un o adeiladau eiconig y Brifysgol yn Aberystwyth, sef yr Hen Goleg.

Datgelu cynlluniau manwl i drawsnewid yr Hen Goleg

11 Rhagfyr 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi datgelu’r cynlluniau diweddaraf ar gyfer gwireddu ei gweledigaeth uchelgeisiol i adnewyddu’r Hen Goleg, un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru.

Gweiriau a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un o ddarganfyddiadau gorau'r DU

14 Rhagfyr 2018

Gan gydnabod ei fanteision economaidd a'i effeithiau amgylcheddol trawsnewidiol, ystyrir bod gwaith arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth, a arweiniodd at gynhyrchu amrywiaethau newydd o weiriau uchel eu siwgr, yn un o'r 100 darganfyddiad gorau yn y DU.

Lansio partneriaeth amaethu manwlgywir newydd

17 Rhagfyr 2018

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (IBERS) yn lansio partneriaeth newydd gyda Choleg Cambria Llysfasi, gyda’r nod o annog amaethwyr yng Nghymru a thu hwnt i ymgorffori arloesedd blaengar ar eu ffermydd.

Gŵyl Ddysgu yn cynnig cyfleoedd astudio newydd ar gyfer y Flwyddyn Newydd

19 Rhagfyr 2018

Ydych chi'n bwriadu gwneud adduned Blwyddyn Newydd i roi cynnig ar rywbeth gwahanol neu ddysgu sgil newydd?

Gwyddonydd o Aber i ymddangos ar Ddarlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol

28 Rhagfyr 2018

Bydd gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn ymddangos ar gyfres Ddarlithoedd Nadolig 2018 y Sefydliad Brenhinol a fydd yn cael ei darlledu ar BBC 4 rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Gwahodd enwebiadau i swydd Dirprwy Ganghellor

21 Rhagfyr 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd enwebiadau i rôl anrhydeddus y Dirprwy Ganghellor.