Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2020

02 Mawrth 2020

Bydd rhaglen o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2020.

Myfyrwyr Aberystwyth yn ennill Cwpan Agronomeg NIAB am y trydydd tro

05 Mawrth 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill un o brif gystadlaethau’r DU ar gyfer myfyrwyr gwyddor amaethyddiaeth a chnydau am y drydedd flwyddyn yn olynol.

ARDDANGOSFA: Traddodiad Radical – Traddodiad Eine Radikale

04 Mawrth 2020

Mae arddangosfa newydd o ffotograffau o’r 1930au a’r 1940au yn yr Almaen yng nghyfnod y Natsïaid wedi agor yn Oriel yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth.

Y Gymdeithas Deledu Frenhinol yn gwobrwyo gwaith myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth

05 Mawrth 2020

Mae ffilm ffeithiol gan fyfyrwyr o Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd y brig unwaith eto yng Ngwobrau Teledu Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru.

Ein Planed Amrywiol: Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg ym Mhrifysgol Aberystwyth

09 Mawrth 2020

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn croesawu dros 1600 o ddisgyblion o ysgolion Ceredigion, Powys a Gwynedd ddydd Mawrth, ddydd Mercher a dydd Iau’r wythnos hon (10-12 Mawrth) ar gyfer ffair wyddoniaeth.

Gwyddonwyr o Aberystwyth yn gweithio ar ymchwil ar lifogydd yr Iorddonen

09 Mawrth 2020

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn gweithio ar brosiect arloesol sy’n mynd i’r afael â risg llifogydd yn afonydd tir sych yr Iorddonen, gwlad sy’n dioddef llifogydd sydyn dinistriol yn achlysurol.

Prifysgol Aberystwyth i ysbrydoli rhagor o bobl i droi’n ddigidol

10 Mawrth 2020

Mae cwrs newydd, sy’n rhoi cyfle i fusnesau a chyflogeion wella eu sgiliau cyfryngau digidol, bellach yn cael ei gynnal trwy raglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Prifysgol Aberystwyth.

Prosiect ar y cyd i ddatgloi treftadaeth ddiwylliannol porthladdoedd Cymru ac Iwerddon

10 Mawrth 2020

Mae prosiect ymchwil mawr yn ceisio rhoi hwb i dwristiaeth mewn pum tref porthladd yng Nghymru ac Iwerddon.

ARDDANGOSFA: Another Line to Follow

16 Mawrth 2020

Mae arddangosfa sy’n dathlu’r cyfeillgarwch a’r cydweithio parhaus rhwng artistiaid a gyfarfu tra oeddent yn dysgu neu’n astudio celf ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi agor yn Oriel yr Ysgol Gelf.