Canolfan ymchwil newydd y Brifysgol i fynd i’r afael â heriau trafnidiaeth

01 Rhagfyr 2022

Cafodd canolfan ymchwil newydd yn edrych ar yr heriau trafnidiaeth sy’n wynebu cymdeithas ei lansio’n swyddogol ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (Dydd Iau 1 Rhagfyr) gan Ddirprwy Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, Lee Waters AS.

Penodi Athro Economeg Iechyd Gwledig yn adeiladu ar ddarpariaeth gofal iechyd y Brifysgol

02 Rhagfyr 2022

Mae ysgolhaig fu’n chwarae rhan allweddol yn y broses o benderfynu ar ba feddyginiaethau ddylai GIG Cymru a GIG Lloegr eu mabwysiadu, wedi’i benodi yn Athro mewn Economeg Iechyd Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Athro ym Mhrifysgol Aberystwyth yn helpu i gynnal safonau ansawdd mewn addysg uwch

07 Rhagfyr 2022

Bydd Athro o Brifysgol Aberystwyth yn chwarae rhan flaenllaw wrth osod safonau a chynnwys cyrsiau addysg uwch ledled y DU.

Ceirch a ffa Aberystwyth ar y fwydlen wedi argymhelliad i’r diwydiant

14 Rhagfyr 2022

Mae mathau o geirch a gafodd eu bridio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn fwy tebygol o fod ar y fwydlen, wedi iddynt gael eu hargymell i ffermwyr gan fwrdd diwydiant y llywodraeth. 

Prosiect myfyriwr o Aberystwyth yn mynd i’r afael â gwastraff bwyd

14 Rhagfyr 2022

Mae prosiect arloesol gan fyfyriwr i annog pobl i leihau gwastraff bwyd wedi derbyn cyllid ar gyfer datblygiad pellach gan yr Academi Brydeinig.

Mae angen i lywodraethau “newid yn sylweddol” y modd maen nhw’n delio â’r argyfwng bioamrywiaeth, dywed ymchwilydd

19 Rhagfyr 2022

Dyw llywodraethau ddim yn gwneud digon i flaenoriaethu bioamrywiaeth o ran eu polisïau gwyrdd, yn ôl academydd o Brifysgol Aberystwyth wrth siarad yn COP15 yng Nghanada.

Myfyrwyr yn Aberystwyth yn creu adnoddau i ddysgu plant am droseddau ieuenctid

20 Rhagfyr 2022

Roedd cân fachog wedi’i chwarae ar iwcalili a gêm gyfrifiadurol newydd ymhlith yr adnoddau arloesol yr aeth myfyrwyr Troseddeg Prifysgol Aberystwyth ati i’w dylunio ar gyfer plant ysgolion cynradd.

Atal chwyn rhag gwenwyno da byw’r byd - darganfyddiad ymchwil rhyngwladol

15 Rhagfyr 2022

Mae ymchwilwyr yn Aberystwyth wedi gwneud darganfyddiadau pwysig wrth geisio datblygu dull i atal chwyn rhag gwenwyno da byw ar draws y byd.

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu myfyrwyr o Wcráin

21 Rhagfyr 2022

Wrth i ryfel Wcráin barhau, mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn adeiladu ar y cysylltiad a sefydlwyd gyda Phrifysgol Genedlaethol Economeg Odesa (PGEO) fel rhan o drefniant gefeillio ar draws y Deyrnas Gyfunol i gefnogi myfyrwyr a staff academaidd y wlad.

Cyfle i ffermwyr ddefnyddio planhigyn cynhenid i droi gwastraff yn borthiant

30 Rhagfyr 2022

Gallai ffermwyr ddefnyddio planhigyn cynhenid i Gymru i droi gwastraff amaeth yn borthiant ar gyfer da byw fel rhan o brosiect ymchwil Prifysgol Aberystwyth.