Mae enwau lleoedd Cymru, a'r straeon y maen nhw'n eu hadrodd, yn cael eu dileu

03 Chwefror 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, mae'r Athro Rhys Jones o'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn trafod dileu enwau lleoedd Cymru a'r awydd cynyddol i'w diogelu ac i warchod eu hanes.

100 mlynedd o'r BBC yng Nghymru: dechrau anesmwyth a dyfodol aneglur 

14 Chwefror 2023

Mae’r Athro Jamie Medhurst o’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu wedi cael erthygl wedi’i chyhoeddi gan The Conversation i nodi 100 mlynedd o ddarlledu’r BBC yng Nghymru.

Rhyfel Wcráin: yr hyn mae'r 12 mis diwethaf wedi ei olygu i'r milwr cyffredin o Rwsia

17 Chwefror 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod effaith y milwr cyffredin o Rwsia ar unrhyw ymgyrchoedd newydd Rwsiaidd yn Wcráin.

Cerbydau hunan-yrru i'w profi mewn cyfleuster newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth

17 Chwefror 2023

Bydd ffermio annibynnol, gwasanaethau danfon y filltir olaf a cherbydau hunan-yrru oddi ar y ffordd yn cael eu profi mewn prawf robotig graddfa fawr newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Lansio cynllun Gweithredu ar Hil Prifysgol Aberystwyth

17 Chwefror 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi nodi Wythnos Cydraddoldeb Hiliol (6-12 Chwefror) gyda digwyddiad arbennig i lansio ei Chynllun Gweithredu Hiliol.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn penodi Cyfarwyddwr newydd

20 Chwefror 2023

Mae David Wilson, gweithiwr proffesiynol blaenllaw ym maes y celfyddydau, wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr newydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Arbenigwyr yn trafod Iechyd Cyfunol ym Mhrifysgol Aberystwyth

20 Chwefror 2023

Wrth i’r byd fynd i’r afael â chanlyniadau pandemig Covid-19 a phryderon ynghylch yr achosion presennol o Ffliw Adar a’r modd y mae wedi heintio mamaliaid, bu academyddion ac arbenigwyr blaenllaw o bob rhan o Gymru ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Gwener 17 Chwefror 2023 i drafod eu syniadau ar Iechyd Cyfunol yng Nghymru.

Prifysgol Aberystwyth yn sefydlu Uned Beirianneg Newydd

21 Chwefror 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth yn sefydlu Uned Beirianneg newydd i gyflwyno addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf, ac arfogi myfyrwyr â’r sgiliau i ddarparu atebion arloesol ar gyfer y dyfodol.

Nid ym 1066 y cafwyd yr ymosodiad diwethaf ar Brydain

21 Chwefror 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Rita Singer o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn trafod ymosodiad y Ffrancwyr ar Abergwaun ym 1797 sy’n cael ei goffáu hyd heddiw yn y dref. 

12 mis ymlaen, y Rhyfel yn Wcráin: sut y daeth Volodymyr Zelensky yn arwr annhebygol y genedl

24 Chwefror 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod sut mae dewrder Arlywydd Wcráin, Volodymyr Zelensky, wedi trawsnewid ei ddelwedd dros y 12 mis diwethaf.

Ysgoloriaethau byd-eang mawr eu bri ar gynaliadwyedd i ddechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth

27 Chwefror 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth, am y tro cyntaf, am gynnig ysgoloriaethau mawr eu bri mewn cynaliadwyedd bwyd ar gyfer myfyrwyr o wledydd y Gymanwlad.