Côr gospel UAB i berfformio yn Aberystwyth

01 Mehefin 2023

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Alabama yn Birmingham (UAB) yn perfformio yn Bandstand Aberystwyth am 2pm ddydd Sul 4 Mehefin fel gwesteion Prifysgol Aberystwyth.

Myfyrwyr Aberystwyth yn paratoi ar gyfer gŵyl ryngwladol dylunio perfformiad

02 Mehefin 2023

Bydd grŵp o fyfyrwyr Drama, Theatr a Dylunio Perfformiad o Brifysgol Aberystwyth yn cael cyfle heb ei ail i weithio ochr yn ochr ag artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr theatr byd-eang mewn gŵyl fyd-enwog yn Tsiecia fis nesaf.  

Penodi Dirprwy Ganghellor yr Athro Elan Closs Stephens yn Gadeirydd Dros Dro y BBC

05 Mehefin 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu apwyntiad ei Dirprwy Ganghellor yr Athro Elan Closs Stephens fel Cadeirydd Dros Dro Bwrdd y BBC. 

Llwyddiant i Brifysgol Aberystwyth wrth iddi gyrraedd y 40 uchaf

08 Mehefin 2023

Mae enw da Prifysgol Aberystwyth am foddhad myfyrwyr rhagorol wedi’i danlinellu unwaith eto gan dabl cynghrair prifysgolion diweddaraf y DU gyfan.

Arddangosfa yn Pontio Bangor: Ffoaduriaid yng Nghymru

09 Mehefin 2023

Bydd arddangosfa sy’n adrodd straeon pobl sydd wedi cael noddfa yng Nghymru dros y blynyddoedd yn cael ei harddangos yn Pontio, Bangor rhwng 8-28 Mehefin.

Gwaith adnewyddu’n dechrau ar yr Hen Goleg

12 Mehefin 2023

Mae cyfnod adnewyddu prosiect yr Hen Goleg wedi dechrau wrth i waith ar waliau cerrig, ffenestri a tho’r adeilad sydd wedi ei ddifrodi gan stormydd fynd yn ei flaen.

Ymweliad ymchwil myfyrwyr milfeddygol Cymru i Dde Affrica

12 Mehefin 2023

Mae grŵp o fyfyrwyr Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth yn ymweld â De Affrica i ddysgu mwy am bwysigrwydd y proffesiwn i gadwraeth bywyd gwyllt a chyfiawnder cymdeithasol.

Ymchwilwyr yn chwilio am wirfoddolwyr er mwyn taclo unigrwydd gwledig

16 Mehefin 2023

Mae academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gofyn i bobl rannu eu profiadau fel rhan o ymchwil am sut y gellid goresgyn unigrwydd mewn ardaloedd gwledig.

Arbenigydd blaenllaw ar astudiaethau gefeillio yn cyflwyno ymchwil yn Aberystwyth

16 Mehefin 2023

Bydd arbenigydd blaenllaw ar y berthynas rhwng gefeilliaid yn siarad am ei hymchwil diweddaraf ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Mehefin 2023.

Prifysgol Aberystwyth yn datblygu meddalwedd i gynorthwyo i drin dioddefwyr trawma

19 Mehefin 2023

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth wedi arwain prosiect i ddatblygu meddalwedd i gynorthwyo gwahanol sefydliadau i rannu gwybodaeth am gyn-filwyr ac eraill fel nad oes rhaid iddynt drafod eu trawma dro ar ôl tro.

Pennaeth newydd Ysgol Gelf Aberystwyth

22 Mehefin 2022

Mae'r Athro Catrin Webster wedi cael ei phenodi'n Bennaeth newydd yr Ysgol Gelf.

Hwb hanner miliwn i ymchwil cnydau deallusrwydd artiffisial yn Aberystwyth 

22 Mehefin 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb o hanner miliwn o bunnau gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol ar gyfer ymchwil i swyddogaeth deallusrwydd artiffisial mewn bridio cnydau.  

Awyrgludiad Berlin a rhyfel Wcráin: pwysigrwydd symbolau yn ystod gwrthdaro

26 Mehefin 2023

Mewn erthygl ar gyfer The Conversation, mae Dr Jan Ruzicka a Dr R Gerald Hughes o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod arwyddocâd symbolau mewn gwrthdaro.

Gwaith darlithydd ar ofal pobl ifanc wedi’i enwebu ar gyfer gwobr nyrsio

26 Mehefin 2023

Mae darlithydd o Brifysgol Aberystwyth wedi’i henwebu ar gyfer gwobr Nyrs y Flwyddyn Coleg Brenhinol y Nyrsys am ei gwaith i wella’r gofal i blant a phobl ifanc sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd.

Erthygl - Safle trosedd yw’r Arctig sy’n dadmer

26 Mehefin 2023

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Arwyn Edwards o’r Adran Gwyddorau Bywyd yn cymharu’r Arctig sy’n dadmer ag ymchwiliad troseddol cymhleth, ac yn disgrifio ei waith maes gwyddonol fel dogfennu safleoedd trosedd.

Dirgelwch am pam fo trapiau glas yn dal pryfed wedi’i ddatrys – ymchwil

28 Mehefin 2023

Mae’r dull traddodiadol o ddefnyddio trapiau glas i dal pryfed yn gweithio oherwydd bod y pryfed yn drysu’r lliw gydag anifeiliaid y maen nhw’n dymuno eu cnoi, yn ôl ymchwil newydd a gafodd ei arwain gan academyddion o Brifysgol Aberystwyth. 

Blwyddyn gyntaf addysg nyrsio Aberystwyth – ‘hwb mawr’ i’r gwasanaeth iechyd lleol 

29 Mehefin 2023

Mae’r flwyddyn gyntaf o addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi bod yn hwb mawr i’r gwasanaeth iechyd lleol yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.