138. Gwymon, y bwyd gwych a'r arf syrpreis yn y frwydr newid hinsawdd
Dr Jessica Adams

Gwymon

Mae Dr Jessica Adams yn Uwch Wyddonydd Ymchwil gyda diddordebau ymchwil mewn cyfansoddiad gwymon a'i gymwysiadau.

Mae pob grŵp lliw gwymon yn wahanol yn esblygiadol gan arwain at eu cyfansoddiadau a'u priodweddau gwahanol.

Mae pob gwymon yn amsugno mwynau a geir yn y dŵr ac o ganlyniad mae ganddynt grynodiadau cymharol uchel o ystod eang o elfennau hybrin, gan gynnwys calsiwm ac ïodin. Mae gwymon hefyd yn isel mewn braster ac yn uchel mewn protein a ffibr a gall bwydo gwymon anifeiliaid leihau allyriadau methan yn sylweddol. Maent hefyd yn storio carbon, a dylid eu cynnwys mewn cynlluniau lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Gellir defnyddio gwymon i wneud ystod eang o gynhyrchion o blastig i decstilau i fferyllol; cyfansoddion a gynhyrchir ar hyn o bryd o'r diwydiant petrocemegol. Yn bwysig, nid oes angen tir, dŵr ffres na gwrtaith arnynt i dyfu. Mae llawer o ddefnyddiau i wymon a dylid ystyried yr amlochredd hwnnw: maent yn llawer mwy na rhywbeth sy'n cael ei fwyta mewn swshi, neu gynhwysyn mewn hufen iâ.

Newyddion: Bioeconomi

Twitter - IBERS Aber

Mwy o wybodaeth

Dr Jessica Adams

Adran Academaidd

IBERS

Nesaf
Blaenorol