Seminarau Astudio’n Effeithiol ar gyfer pob myfyriwr blwyddyn un

Seminarau Astudio'n Effeithiol ddechrau’r tymor

Seminarau Astudio’n Effeithiol ar gyfer pob myfyriwr blwyddyn un

Achub y blaen ar eich astudiaethau gyda’r Seminarau Astudio’n Effeithiol ar-lein!

Mae cefnogaeth cyfrwng Cymraeg ar ysgrifennu academaidd ac iaith ar gael drwy’r flwyddyn academaidd.  Mae’r gefnogaeth hon wedi’i theilwra i fyfyrwyr sy’n astudio drwy’r Gymraeg, meddwl am astudio drwy’r Gymraeg yn y dyfodol neu eisiau gwella eu cyflogadwyedd drwy ddatblygu eu sgiliau dwyieithog.  

Seminar 1Adnabod eich Gradd (Cliciwch ar gyfer sleidiau a ddefnyddir yn y fideos)

Seminar 2: Agweddau hanfodol ar arfer academaidd (Cliciwch ar gyfer sleidiau a ddefnyddir yn y fideos)

 

 

Seminar 1: Adnabod eich Gradd

Canllaw i ddechrau yn y Brifysgol ac adnabod eich llwyth gwaith o ran asesiadau dros y flwyddyn academaidd.

Ceir lawr lwytho’r sleidiau PowerPoint yma:

Gwyliwch ‘Adnabod eich gradd, Rhan 1’.  Yna llenwch daflen ymarfer 1 a gwylio ‘Adnabod eich Gradd, Rhan 2’.

Ymarfer 1: Adnabod eich cynllun gradd

Seminar 2, Dydd Mercher 9 Hydref 2019

Canllaw i gyfeirnodi, cyfeiriadau, dyfynnu, aralleirio, crynhoi, llyfryddiaethau, cyfieithu a thrawsieithu.

Ceir lawr lwytho’r sleidiau PowerPoint a ddefnyddir yn y fideos yma:

Llenwch daflen ymarfer 1 cyn gwylio’r fideo ‘Agweddau Hanfodol ar Arfer Academaidd, Rhan 1’ ac yna ‘Agweddau Hanfodol ar Arfer Academaidd Rhan 2’. Yn olaf, llenwch daflen ymarfer 2. 

Ymarfer 1: Cydnabod Ffynonellau

Ymarfer 2: Arddulliau cyfeirnodi adrannol