Seminarau Astudio Effeithiol ddechrau’r tymor

Seminarau Astudio Effeithiol ddechrau’r tymor

Sesiynau Astudio Effeithiol ar gyfer holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Cyfle i achub y blaen ar eich astudiaethau trwy fynd i’r Seminarau Astudio Effeithiol ddydd Mercher 2 Hydref a dydd Mercher 9 Hydref 2019.

Mae’r sesiynau a’r amseroedd wedi’u clustnodi yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw. Newidwyd trefn yr enwau ar gyfer Seminar 1 a Seminar 2 fel bydd pawb yn cael cyfle i fynd i sesiwn gynnar. Bydd gwybodaeth am yr holl gyrsiau, seminarau a gwasanaethau cymorth eraill ar gyfer gweddill y flwyddyn ar gael yn ystod y sesiynau hyn; mae hefyd ar gael trwy’r dolenni ar y safle we hon.

Os na fyddwch yn gallu mynd i’ch sesiwn benodedig am unrhyw reswm, ewch i un o’r sesiynau eraill. Cyhyd â bod seddi ar gael yn yr ystafell, cewch fynediad.

Cymorth parhaus ar gyfer ysgrifennu academaidd a datblygu iaith trwy gydol y flwyddyn academaidd 

Sesiwn 1 : “Strategaethau Dysgu”, gan gynnwys cynllunio, rheoli amser, llwyth gwaith, darlithoedd, gwneud nodiadau, seminarau, darllen, ffynonellau cymorth

Sesiwn 2 : “Ysgrifennu Academaidd”, gan gynnwys arddulliau ysgrifennu, strategaethau, dehongli cwestiynau, strwythurau o’r cyflwyniad i’r casgliad, cyfeirio, cyflwyno

 

 

Seminar 1, Dydd Mercher 2 Hydref 2019

Beth allen ni ei gynnig i chi

Dydd Mercher 2 Hydref

Grŵp

Ystafelloedd Sesiwn 1

Tiwtor

 14:00 – 15:00

Sesiwn A: Cymraeg

Llandinam C64

Tamsin Davies

 

Grŵp  1A: cyfenwau A-G (Saesneg)

Hugh Owen D5

Jan Hulin

 

Grŵp  2A: cyfenwau H-M (Saesneg)

Hugh Owen D54

Maggie Day 

15:00 - 16:00

Grŵp  3A: cyfenwau N-T (Saesneg) 

Hugh Owen D5

Jan Hulin 

 

Grŵp  4A: cyfenwau U-Z (Saesneg)

Hugh Owen D54

Maggie Day 

Seminar 2, Dydd Mercher 9 Hydref 2019

Arferion Academaidd Da

Dydd Mercher 9 Hydref

Grŵp

Ystafelloedd Sesiwn 2 

Tiwtor

 14:00 – 15:00

Sesiwn B: Cymraeg

Llandinam C64

Tamsin Davies

 

Grŵp  1B: cyfenwau N-T (Saesneg)

Hugh Owen C22

Jan Hulin

 

Grŵp  2B: cyfenwau U-Z (Saesneg)

Hugh Owen D54

Maggie Day 

15:00 - 16:00

Grŵp  3B: cyfenwau A-G (Saesneg)

Hugh Owen C22

Jan Hulin

 

Grŵp  4B: cyfenwau H-M (Saesneg)

Hugh Owen D54

Maggie Day