Gwasanaeth Cyfeirio

signpost

Weithiau gall bywyd myfyriwr deimlo fel tipyn o ddrysfa!

Fel myfyrwyr ein hunain, mae'r tîm Cynorthwyydd Preswyl (CP) yn deall y straen a phwysau o fywyd yn y brifysgol. Rydym yn cydnabod pa mor hawdd yw hi i deimlo'n llethu yn ystod eich gradd ac rydym yma i'ch cyfeirio chi at y gwasanaethau gorau sydd ar gael er mwyn i chi edrych ar ôl eich iechyd corfforol a meddyliol yn effeithiol.

Os ydych chi erioed yn teimlo'r angen i wneud defnydd o'n gwasanaeth cyfeirio, gallwch gysylltu â'r tîm Bywyd Pres. yn y ffyrdd canlynol:

Ymweliadau Patsh

Bydd eich CP yn galw i mewn i'ch fflat neu dŷ yn rheolaidd i weld sut mae pethau'n mynd, i roi'r gwybodaeth diweddaraf wrthych am yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n digwydd o amgylch y campws ac o fewn eich llety, ac i wirio os oes gennych unrhyw bryderon eu bod yn gallu helpu gyda. Cadwch lygad ar eich negeseuon e-bost gan y byddwn yn rhoi gwybod ichi pan fyddant yn dod i'ch gweld.

Sesiynau Galw Heibio

Mae'n tîm ar gael bob nos o ddydd Llun-Gwener rhwng 8.30yh-10yh yn Caffi SguborFach a Lefel D yn Lyfrgell Hugh Owen. Galwch heibio os ydych angen sgwrs am unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'ch bywyd fel myfyriwr. Byddant yn gallu eich cyfeirio at wasanaethau neu gysylltiadau priodol fel y gallwch wneud y gorau o'ch amser yn Aberystwyth.

Sgwrs Fyw

Gellir cysylltu â'r tîm CP trwy Sgwrs Fyw bob noson wythnos rhwng 8.30yh-10yh yn hygyrch trwy wefan y Swyddfa Llety.   Yn syml iawn, cliciwch ar y botwm 'chat now' yng nghornel uchaf dde'r sgrin.

Facebook

Ewch i’n Tudalen Facebook Bywyd Pres. lle gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth negeseua i gael gafael ar y tîm (Sylwch na fydd negeseuon yn cael eu gweld yn ystod oriau swyddfa a galw heibio yn unig).

Llinell Gymorth 24/7 y Brifysgol

Tu allan i oriau swyddfa, os ar unrhyw adeg rydych angen siarad gyda rhywun, neu os oes gennych bryder a'ch bod ddim yn siŵr pwy i siarad â, gallwch gysylltu â'r Llinell Gymorth y Brifysgol 24/7 ar (01970 62) 2900.

Gwasanaethau Mewnol ac Allanol

Ar wahân i Fywyd Pres., mae Aberystwyth yn cynnig nifer o wasanaethau ar y campws ac o amgylch y dref a allai fod o ddiddordeb neu gymorth i chi:

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr (gan gynnwys gwasanaethau hygyrchedd, ariannol, iechyd meddwl a chymorth dysgu) 

 Gwasanaethau Gyrfaoedd

 Undeb y Myfyrwyr (gan gynnwys y swyddogion, cymdeithasau a grwpiau eraill)

 Mind Aberystwyth

 Y Samariaid

 Meddygon Teulu Lleol

 Nawdd Nos

 Canolfan Chwaraeon