Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol - Ble alla i fynd?

Os ydych chi'n astudio yn yr adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, ac yr hoffech chi dreulio amser yn astudio dramor, gallwch ddewis o'r partneriaid byd-eang isod. Dewiswch ychydig o opsiynau, oherwydd efallai na fydd lle ar gael yn eich dewis cyntaf.

 Y Cydlynydd Cyfnewid ar gyfer Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yw Dr Alex Mangold

Canada