Geirfa mathau o gyrsiau/Dulliau astudio

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig ystod o ddulliau astudio ar gyfer graddau Ôl-raddedig. Gweler disgrifiad o bob un isod:

  • Amser-Llawn
  • Rhan-Amser
  • Dysgu o Bell
  • Graddau Ymchwil Allanol neu Raddau Ymchwil Hollt
  • Myfyrwyr sy'n Ymweld ac Astudiaethau Ôl-raddedig heb Gymhwyso (NQPG)