Edward Davies, 312

Mae’r Ddarlithfa wedi’i lleoli yn adeilad Edward Davies (Yr Ysgol Gelf) (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 112

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 111 m² (12m hyd x 9m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa dilynwch y prif risiau i fyny i’r llawr cyntaf ac ewch trwy’r drws cyntaf ar y dde i mewn i’r awditoriwm.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data