Ysgoloriaeth Tref Aberystwyth CPD

Ysgoloriaeth Prifysgol Aberystwyth-Tref Aberystwyth

£4,000 y flwyddyn - Rydym wedi creu partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Tref Aberystwyth.

I gynnig Ysgoloriaeth i bêl-droedwyr dawnus a fydd yn chwarae i garfan tîm cyntaf y dref.

Ymhlith y manteision eraill mae aelodaeth Blatinwm o Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol, cyfleoedd datblygu hyfforddi pêl-droed, yswiriant meddygol, gwasanaeth ffisiotherapi, cit ar gyfer gemau ac ymarfer.

Sut mae gwneud cais?

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi cael profiad o chwarae ar lefel sy’n cyfateb i Uwch Gynghrair Cymru.

Mae croeso i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r Clwb i drafod a ydych yn gymwys: abertownfc@live.co.uk neu mae’r Telerau ac Amodau ar gael yma a gallwch Wneud Cais Ar-lein.

 

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn rhandaliadau’n syth i’ch cyfrif banc.

 

Mae rhagor o fanylion ar gael yn y llyfryn Ysgoloriaethau