Ysgoloriaethau Chwaraeon

Ysgoloriaethau Chwaraeon

£500 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 10 o Ysgoloriaethau Chwaraeon bob blwyddyn i fyfyrwyr newydd i’r Brifysgol.

Rydym yn adnewyddu'r pecyn Ysgoloriaethau Chwaraeon ar gyfer mynediad yn 2021 ... manylion llawn i ddilyn yn fuan.

 

*Nodwch: dim ond i ymgeiswyr i'r Brifysgol y mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth Chwaraeon yn agored, nid yw myfyrwyr presennol yn gymwys i ymgeisio.