Ysgoloriaethau Chwaraeon

Ysgoloriaethau Chwaraeon

£500 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 10 o Ysgoloriaethau Chwaraeon bob blwyddyn i fyfyrwyr newydd i’r Brifysgol.

Dyfernir Ysgoloriaethau Chwaraeon i ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd safon uchel yn eu camp, ac sy’n ymroddedig i ddatblygu eu perfformiad yn y gamp tra’n astudio yn y Brifysgol.

Cewch ddal Ysgoloriaeth Chwaraeon ar gyfer unrhyw gwrs llawn amser yn Aberystwyth.

Mae deiliaid y wobr yn cael aelodaeth Blatinwm o Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol yn rhad ac am ddim ym mhob blwyddyn astudio, a gwarant o le mewn llety a reolir gan y Brifysgol gydol eu cwrs.

 

Sut mae gwneud cais?

Gallwch wneud cais Ar-lein Yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Medi. Dylech gynnwys cymaint o wybodaeth berthnasol â phosib er mwyn i’r Panel Dyfarnu allu gwneud penderfyniad ar sail y wybodaeth honno a chofiwch gyflwyno geirda gan rywun sy’n gysylltiedig â’ch camp.

 

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn dau randaliad cyfartal yn syth i’ch cyfrif banc bob blwyddyn – y cyntaf ddechrau mis Rhagfyr a’r ail ddechrau mis Mawrth.

 

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau'r Ysgoloriaethau Chwaraeon

*Nodwch: dim ond i ymgeiswyr i'r Brifysgol y mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth Chwaraeon yn agored, nid yw myfyrwyr presennol yn gymwys i ymgeisio.