Ysgoloriaethau Astudio drwy’r Gymraeg

Ysgoloriaethau Astudio drwy’r Gymraeg

£100 i £250 y flwyddyn - Ysgoloriaethau i annog siaradwyr Cymraeg i ddilyn cyfran neu’r cwbl o’u cwrs drwy’r Gymraeg.

Uwch Ysgoloriaeth: £250 y flwyddyn (am gymryd o leiaf 40 credyd drwy’r Gymraeg bob blwyddyn)

Ysgoloriaeth Annog: £100 y flwyddyn (am gymryd rhwng 5 a 39 credyd drwy’r Gymraeg bob blwyddyn)

Sut mae gwneud cais?

Does dim rhaid gwneud cais. Bydd pawb sy’n cofrestru ar fodiwlau cymwys yn derbyn y taliad yn awtomatig.  Bydd manylion y modiwlau cymwys ar gael pan gofrestrwch ar ddechrau pob blwyddyn academaidd.

 

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu yn syth i’ch cyfrif banc ar ddechrau mis Mawrth ym mhob blwyddyn pan fyddwch yn gymwys.

 

Ceir Telerau ac Amodau'r Ysgoloriaethau Astudio Trwy'r Gymraeg yma.

 

Mae rhagor o fanylion ar gael yn y llyfryn Ysgoloriaethau