Newyddion Diweddaraf

 Gan Bwyll - ystafelloedd dal ar gael!

Myfyrwyr presenol - os ydych yn caru byw mewn Llety'r Brifysgol - Byw gyda ni, Aros gyda ni! Mae ceisiadau am lety Prifysgol 2019 / 2020 yn agor - 9.00yb ar dydd Llun 19 Tachwedd 2018.

Myfyrwyr newydd - Mae Ceisiadau Llety ar gyfer 2018/19 ar agor nawr -  Sut i wneud cais.

Llety haf - Mae Ceisiadau Llety Haf ar agor nawr!

Diogelu Data

I fodloni'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, rydym wedi diweddaru ein Datganiad Preifatrwydd Data. Nid yw'r ffordd yr ydym yn cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel wedi newid; ond mae ein polisi newydd yn ei gwneud hi'n haws i chi ddeall pa wybodaeth bersonol a gedwir gennym a sut yr ydym yn ei defnyddio.