Latest News

Newydd ar gyfer 2020 – Pantycelyn!

Os ydych chi eisiau byw trwy gyfrwng y Gymraeg neu os ydych chi’n awyddus i ddysgu’r Gymraeg yna beth am fod y cyntaf i fyw ym Mhantycelyn – neuadd breswyl enwocaf Cymru!

  • Gwobr i’w hennill – byddwch chi gyda’r siawns o ennill tocyn aur! £5512 Dim ffioedd llety i’w talu ar gyfer 2020/21!
  • Gwobr i ennill - bydd cyfle i chi ennill 1 o 4 tocyn arian sydd ar gael! £5512 £2756 Gostyngiad o 50% yw hwn ar eich ffioedd llety ar gyfer 2020/21!
  • Ffioedd wedi'u rhewi - bydd myfyrwyr sy'n byw ym Mhantycelyn yn 2020/21 yn mwynhau'r budd o gael eu ffioedd wedi'u rhewi ar gyfer 2021/22 (Ffioedd Llety 2020/21)

* Sylwch na ellir defnyddio gostyngiadau ar y cyd ag unrhyw ostyngiad neu gynnig arall.

Proses Ymgeisio Llety Myfyrwyr Newydd 2020/21 

Disgwylir i geisiadau am lety Prifysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21 agor am 9.00yb dydd Mercher 1af Ebrill 2020!  Edrychwch ar ein tudalen we Myfyrwyr Newydd am rhagor o wybodaeth.