Cyfleoedd Gwaith Maes yn yr ADGD

 

Mae gwaith maes yn rhan greiddiol o’n cynlluniau, a bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau craidd ar deithiau maes lleol a phreswyl drwy gydol eu gradd.