Cyfleoedd Gwaith Maes yn yr ADGD

 

Mae ein myfyrwyr israddedig yn cael y cyfle i ymgymryd ag ystod o waith maes yn ystod eu tair blynedd yma yn Aberystwyth. Bydd hyn yn dechrau reit ar gychwyn eich astudiaethau wrth i chi archwilio ardal Aberystwyth a’i daearyddiaeth ddiddorol sy’n ddigon i ysbrydoli holl fyfyrwyr ein rhaglenni gradd.

Mae teithiau maes lleol yn digwydd yn gyson yn ystod cynlluniau gradd a modiwlau penodol, ond yr uchafbwynt i nifer o fyfyrwyr yw’r teithiau maes rhyngwladol sy’n cael eu cynnig; yn y blynyddoedd diwethaf, mae myfyrwyr wedi ymweld â Seland Newydd, Efrog Newydd, Sbaen ac Iwerddon!

Mae’r dolenni ar y dde yn eich arwain at wybodaeth am ein cyrsiau maes Daearyddiaeth (Dynol a Ffisegol), Gwyddorau Daear Amgylcheddol a Gwyddorau Amgylcheddol.

Gellir gweld sawl fideo am ein teithiau maes diweddar, rhai lleol a rhyngwladol, ar ein Galeri Gwaith Maes Amlgyfrwng:

Galeri Gwaith Maes Amlgyfrwng