Dr Samuel Doyle

Dr Samuel Doyle

Cynorthwyydd Ymchwil Ôl-Ddoethurol mewn Rhewlifeg

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Hubbard, B, Christoffersen, P, Doyle, SH, Chudley, TR, Schoonman, CM, Law, R & Bougamont, M 2021, 'Borehole-Based Characterization of Deep Mixed-Mode Crevasses at a Greenlandic Outlet Glacier', AGU Advances, vol. 2, no. 2, e2020AV000291. https://doi.org/10.1029/2020AV000291
Prior-Jones, MR, Bagshaw, EA, Lees, J, Clare, L, Burrow, S, Werder, MA, Karlsson, NB, Dahl-Jensen, D, Chudley, TR, Christoffersen, P, Wadham, JL, Doyle, SH & Hubbard, B 2021, 'Cryoegg: Development and field trials of a wireless subglacial probe for deep, fast-moving ice', Journal of Glaciology. https://doi.org/10.1017/jog.2021.16
Chandler, DM, Wadham, JL, Nienow, PW, Doyle, SH, Tedstone, AJ, Telling, J, Hawkings, J, Alcock, JD, Linhoff, B & Hubbard, A 2021, 'Rapid development and persistence of efficient subglacial drainage under 900 m-thick ice in Greenland', Earth and Planetary Science Letters, vol. 566, 116982. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.116982
Law, R, Christoffersen, P, Hubbard, B, Doyle, SH, Chudley, TR, Schoonman, CM, Bougamont, M, des Tombe, B, Schilperoort, B, Kechavarzi, C, Booth, A & Young, TJ 2021, 'Thermodynamics of a fast-moving Greenlandic outlet glacier revealed by fiber-optic distributed temperature sensing', Science Advances, vol. 7, no. 20, eabe7136. https://doi.org/10.1126/sciadv.abe7136
Booth, AD, Christoffersen, P, Schoonman, C, Clarke, A, Hubbard, B, Law, R, Doyle, SH, Chudley, TR & Chalari, A 2020, 'Distributed Acoustic Sensing (DAS) of Seismic Properties in a Borehole drilled on a Fast‐Flowing Greenlandic Outlet Glacier', Geophysical Research Letters, vol. 47, no. 13, e2020GL088148. https://doi.org/10.1029/2020GL088148
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil