Mr Prysor Davies

LL.b; PGCE (Cynradd); CPCP, SFHEA

Mr Prysor Davies

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Proffil

Uwch Ddarlithydd, Ysgol Addysg

Gwybodaeth Ychwanegol

2018

Adroddiad a gomisiynwyd

Chapman, S., Davies, P., Cann, R., Davies, A. J., Jeffery, J. & Lewis, M., 2018. The Impact of Academic Accreditation and Recognition on Teachers' Engagement with Professional Learning: A Literature Review.  Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University. 38 p.

Papur (adolygwyd gan gymheiriaid)

Davies, P.M., Parry, E., 2018. ‘Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi ‘Datblygu’r Gymraeg’ fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen’.  Gwerddon (26) tud 69-87

2015

Pennod (adolygwyd gan gymheiriaid)

Davies, A.J., Davies, P. 2015. Asset, affiliation, anxiety?: Exploring student perspectives on Welsh-medium study at post-sixteen further education colleges. In M. Jones (ed), Policy and Planning for Endangered Languages., Cambridge University Press, Cambridge pp. 67-79.

Papur

Davies, A.J., Davies, P. 2015. What happens when they leave school? Conceptualising students’ attitudes towards post-compulsory study in minority languages. Minority Languages in Education and Language Learning: Challenges and New Perspectives, Belgrade, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 28/05/2015 - 31/05/2015.

2014

Papur

Davies, A.J., Davies, P. 2014. Choices, Champions and Challenges: the promotion of Welsh-medium and Bilingual Education in post-16 Further Education Colleges in Wales. Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning, Calgary, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 04/09/2014 - 06/09/2014.

2013

Papur

Davies, A.J., Davies, P.M. 2013. 'Perceptions and attitudes amongst bilingual post-16 students in Wales towards Welsh-medium Study'. International Conference on Minority Languages XIV, Graz, Austria, 11/09/2013 - 14/09/2013.

Davies, A.J., Davies, P. 2013. Good Practice in Welsh-medium Provision in the Post-16 Sector. 14-19 Qualifications in Wales, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 23/05/2013 - 23/05/2013.

2012

Adroddiad wedi'i gomisiynu

Davies, A.J., Davies, P.M., , 2012. Llawlyfr Arfer Dda: Enghreifftiau o Arfer Dda wrth Annog Myfyrwyr Addysg Bellach i Barhau â’u Haddysg drwy Gyfrwng y Gymraeg., Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Adroddiad arall

Davies, P.M., Atherton, S.J., Phillips, J.O., Davies, A.J. 2012. Tablet Assessment Programme. Prifysgol Aberystwyth University

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Tutor
Coordinator
Attendance Dept Admin
Assistant
Blackboard Dept Admin
Moderator

Arweinydd Rhaglen ar gyfer PCET - PCE wedi ei ryddfreintio i Coleg Cambria

Dysgu ar:
Policies and Issues in Education
Children's Rights
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar
Traethawd Hir / Dissertation

Ymchwil

Yn ymwneud ag ymchwil ym meysydd darpariaeth dwyieithog, dysgu, addysgu ac addysgeg a dysgu proffesiynol.

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr Ysgol Addysg

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Ysgol Addysg

Cyhoeddiadau

Evans, R, Lloyd-Williams, S, Chapman, S & Davies, P 2021, 'On lives, on learning: Online: A study of the lived experiences of stakeholders in the education sector in mid-Wales during the COVID-19 pandemic.'.
Thomas, M, Rees, B, Evans, GE, Thomas, N, Williams, C, Lewis, B, Phillips, D, Hand, A, Bowen, S, Davies, AJ, Davies, P, Chapman, S, Reed, M & Lewis, M 2020, 'Teach Beyond Boundaries: The Conceptual Framework and Learning Philosophy of an Innovative Initial Teacher Education Programme in Wales', Wales Journal of Education, vol. 22, no. 1, pp. 114-140. 10.16922/wje.22.1.6
Davies, P & Parry, E 2018, 'Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi ‘Datblygu’r Gymraeg’ fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen', Gwerddon, vol. 26, 3, pp. 69-87.
Chapman, S, Davies, P, Cann, R, Davies, AJ, Jeffery, J & Lewis, M 2018, The Impact of Academic Accreditation and Recognition on Teachers' Engagement with Professional Learning: A Literature Review. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University.
Davies, AJ & Davies, P 2015, Asset, affiliation, anxiety?: Exploring student perspectives on Welsh-medium study at post-sixteen further education colleges. in MC Jones (ed.), Policy and Planning for Endangered Languages. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 67-79.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil