Dr Sian Lloyd-Williams

BA, BSc, MA, PhD, TUAAU, HEA

Dr Sian Lloyd-Williams

Darlithydd Addysg

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Proffil

Dechreuodd Siân ei swydd bresennol fel darlithydd yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn Medi 2012. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Ymholi mewn Ysgolion

Medi 2021 / Mawrth 2022  Gr?p proffesiwn ar sail Tystiolaeth - Prosiect Llywodraeth Cymru

2020 - Presennol             Rhwydwaith Ymchwil Cydweithredol: Addysg Ddwyieithog a’r Gymraeg 

2020 - Presennol             Arwain ar Raglen Ymchwil Proffesiynol Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth

2014 – 2018                      Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA)/Masters in educational Practice (MEP) 

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Moderator

Olraddedig

Meistr Cenedlaethol - Sgiliau Ymchwili ac Ymholi Uwch

Mae Siân wedi cyfrannu ac wedi cydlynnu nifer o fodylau israddedig yn cynnwys:

AD14320 - Datblygiad Iaith / ED14320 Language Development

AD13620 - Sgiliau Allweddol i Brifysgol / ED13620 - Key Skills for University

AD20120 - Seicoleg Dysgu a Meddwl / ED20120  Psychology of Learning and Thinking

AD20620 - Gweithio gyda Plant / ED20620 - Working with Children

AD33640 - Traethawd Hir / ED33600 Dissertation

Ymchwil

Mae ymchwil personol Siân yn cynnwys agweddau yn ymwneud â dwyieithrwydd ac amlieithrwyd, caffaeliad iaith, asesu, ymwybyddiaeth o iaith ac nifer o agweddau sy'n gysyslltiedig gyda chynhaliaeth yr iaith Gymraeg!

Ar hyn o bryd mae Siân hefyd yn gweithio ar brosiectau amrywiol sydd yn edrych ar ymholi mewn ysgolion ac datblygu ymchwil ar sail proffesiwn (Evidence informed Practice) o fewn y byd addysg.

 

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer yr Ysgol Addysg

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Iau 09:00-13:00

Cyhoeddiadau

Evans, R, Lloyd-Williams, S, Chapman, S & Davies, P 2021, 'On lives, on learning: Online: A study of the lived experiences of stakeholders in the education sector in mid-Wales during the COVID-19 pandemic.'.
Lloyd-Williams, SW & Thomas, EM 2012, '"How do I answer thee? Let me count the ways!": bilingual acquisition of the multiple forms of the yes / no answering system in Welsh', Paper presented at Celtic Linguistics Conference, Rennes University, Rennes, France, 22 Jun 2012 - 23 Jun 2012.
Lloyd-Williams, S & Thomas, EM 2012, 'Bilingual acquisition of opaque structures in Welsh: the case of the Welsh answering system', British Association of Applied Linguistics International Conference, Southampton University, Southhampton, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 06 Sep 2012 - 08 Sep 2012 pp. PS116. <http://www.llas.ac.uk/baal2012>
Lloyd-Williams, SW & Thomas, E 2012, 'Do, oes, gwnaf, ia, wyt...? Adnabod yr angen i addysgu’r ffurfiau niferus o ‘ie’ a ‘na’ yn Gymraeg yn yr ysgol gynradd', Paper presented at "A Child’s World" International Conference, Aberystwyth University, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 27 Jun 2012 - 29 Jun 2012.
Lloyd-Williams, SW & Thomas, E 2012, 'Do, oes, gwnaf, ia, wyt...? Bilingual acquisition of the multiple forms of the ‘yes’/ ‘no’ answering system in Welsh', Paper presented at Bilingual & Multilingual Interaction Conference, Bangor, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 31 Mar 2012 - 01 Apr 2012.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil