Dr Sian Lloyd-Williams

BA, BSc, MA, PhD, HEA

Dr Sian Lloyd-Williams

Darlithydd Israddedigion

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Proffil

Bu Siân yn gweithio am gyfnod yn y byd cyfryngau wedi cwblhau gradd mewn Cyfathrebu ym Mangor yn 2001. Aeth yn ôl i'r brifysgol ym Mangor yn 2004 a graddio yn 2007 gyda gradd BSc mewn Seicoleg gyda Datblygiad Iaith a Phlentyn. Cwblhaodd M.A. mewn Ieithyddiaeth yn 2008 tra'n gweithio fel Ymchwilydd Cynorthwyol i'r Ganolfan Ymchwil ESRC i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor lle mae'n parhau i fod yn gymrawd ymchwil. Wedi hyn aeth ati i wneud doethuriaeth yn yr Adran Addysg ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei hymchwil doethurol yn edrych ar ' Effaith mewnbwn ieithyddol ar ddefnydd plant dwyieithog Cymraeg/Saesneg o'r System Ateb yn Gymraeg'. Dechreuodd Siân ei swydd bresennol fel darlithydd yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn Medi 2012.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Cymrawd Ymchwil i'r Ganolfan Ymchwil ESRC i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd.
  • Ymgynghorwr i Gwasg Gomer ar gyfer geiriadur termau newydd sydd ganddynt ar y gweill. Asesu a rhoi adborth ar y defnydd priodol/amhriodol o dermau posib ym maes Seicoleg.
  • Prosiect gan GL Assessment - yn cynorthwyo gydag asesu priodolrwydd cyfieithiad o brawf 'Cognitive Abilities Test 4' i'r Gymraeg

Dysgu

Ymchwil

Mae ymchwil personol Siân yn cynnwys agweddau yn ymwneud â dwyieithrwydd ac amlieithrwyd, chaffaeliad iaith, dyslecsia, asesu, cyfnewid cod a chynhaliaeth iaith.

Mae ymchwil presennol Siân yn ymwneud â mesur sut mae plant dwyieithog Cymraeg/Saesneg yn caffael strwythurau cymhleth mewn iaith leiafrifol fel Cymraeg. Yn benodol mae'n edrych ar y system ateb yn Gymraeg, system gymhleth lle mae gofyn i blant ddysgu a defnyddio system sydd yn cynnwys ffurfiau berfol ad-leisiol a di-adlais. Mae'r ymchwil yn pwysleisio'r angen ar gyfer asesiadau strwythuredig/profion ymyrraeth/adnoddau cynorthwyol er mwyn hybu plant Cymraeg/Saesneg o bob cefndir iaith i ddefnyddio systemau cymhleth yn gywir ac effeithiol.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Iau 2:00-5:00

Cyhoeddiadau

Lloyd-Williams, SW & Thomas, EM 2012, '"How do I answer thee? Let me count the ways!": bilingual acquisition of the multiple forms of the yes / no answering system in Welsh', Paper presented at Celtic Linguistics Conference, Rennes University, Rennes, France, 22 Jun 2012 - 23 Jun 2012.
Lloyd-Williams, S & Thomas, EM 2012, 'Bilingual acquisition of opaque structures in Welsh: the case of the Welsh answering system', British Association of Applied Linguistics International Conference, Southampton University, Southhampton, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 06 Sep 2012 - 08 Sep 2012 pp. PS116. <http://www.llas.ac.uk/baal2012>
Lloyd-Williams, SW & Thomas, E 2012, 'Do, oes, gwnaf, ia, wyt...? Adnabod yr angen i addysgu’r ffurfiau niferus o ‘ie’ a ‘na’ yn Gymraeg yn yr ysgol gynradd', Paper presented at "A Child’s World" International Conference, Aberystwyth University, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 27 Jun 2012 - 29 Jun 2012.
Lloyd-Williams, SW & Thomas, E 2012, 'Do, oes, gwnaf, ia, wyt...? Bilingual acquisition of the multiple forms of the ‘yes’/ ‘no’ answering system in Welsh', Paper presented at Bilingual & Multilingual Interaction Conference, Bangor, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 31 Mar 2012 - 01 Apr 2012.
Deuchar, M, Lloyd-Williams, SW & Parafita, MC 2008, 'Bilingualism in Wales: Bangor Centre for Research on Bilingualism', Interpret Wales, no. 9, pp. 15. <http://www.interpretwales.org.uk/magazine/magazine-back-copies/issue-9.aspx>
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil