Bwlch Cyflog Rhwng Y Rhywiau

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob un o'n harferion a'n gweithgareddau, ac rydym yn cydnabod bod ein staff yn allweddol i'n llwyddiant fel sefydliad.

Dyma'r pedwerydd adroddiad ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ddefnyddio fframwaith a ddarparwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae'r ' bwlch cyflog rhwng y rhywiau ' yn fesur o'r gwahaniaeth rhwng cyflog cyfartalog fesul awr dynion a menywod ar draws y sefydliad cyfan.

Gwelwch yma ar gyfer Adrodd ar y Bwlch Tal rhwng y Rhywiau (data o 2022-2023)