Rhwydwaith Anabledd a Lles

Mae’r Rhwydwaith Anabledd a Lles yn agored i bob aelod o staff ac mae’n gyfle i staff sydd â chyflyrau neu anawsterau iechyd (boed yn gorfforol neu’n feddyliol) ddod ynghyd mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol i gael sgyrsiau a thrafodaethau am les yn y gweithle a’ch bywyd yn gyffredinol. Ein gobaith yw y bydd aelodau o’r rhwydwaith yn cael budd o rannu profiadau ag eraill a chael cymorth, barn a chyfeillgarwch pobl sydd efallai wedi wynebu’r un heriau.

Cyfarfodydd sydd wedi’u trefnu:

  • 3 Gorffennaf 2019, 1-2yp, Lolfa, Cwrt Mawr Hwb
  • 31 Gorffennaf 2019, 1-2yp, Canolfan Y Celfyddydau
  • 11 Medi 2019, 1-2yp, Lolfa, Cwrt Mawr Hwb
  • 9 Hydref 2019, 1-2yp, Lolfa, Cwrt Mawr Hwb
  • 6 Tachwedd 2019, 1-2yp, Lolfa, Cwrt Mawr Hwb
  • 4 Rhagfyr 2019, 1-2yp, Lolfa, Cwrt Mawr Hwb

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Kim neu Ruth (Swyddogion Cydraddoldeb).