Cynnydd o ran y Siarter Cydraddoldeb Hil a llinell amser

Cofnod o'r gwaith a gwblhawyd hyd yma a'n llinell amser ymroddedig ar gyfer gwaith yn y dyfodol, gweler isod:

Dyddiad Gweithgaredd
Mawrth 2022 Cadarnhau Aelodaeth Siarter Cydraddoldeb Hil
Medi 2022 Penodi Sheree Jonas, Swyddog Cydraddoldeb Hil
Rhagfyr 2022 Sefydlu Grŵp Gweithredu ar Hil a’i Gylch Gorchwyl
Ionawr 2023

Cyfarfod cyntaf y Grŵp Gweithredu ar Hil

System Adrodd a Chymorth newydd i fyfyrwyr

Chwefror 2023 Lansio Cynllun Gweithredu ar Hil y Brifysgol, ac ail gyfarfod y Grŵp Gweithredu ar Hil 
Mawrth 2023 Cyfarfod y Grŵp Gweithredu ar Hil ac AdvanceHE
Ebrill 2023 Pedwerydd cyfarfod y Grŵp Gweithredu ar Hil a chytundeb ar linell amser i gyflwyno’r cais ar 29 Tachwedd 2023
Mai 2023

Y pumed cyfarfod ac enwi’r 4 is-weithgor

Hyfforddiant Gwyliedyddion a microymosodiadau newydd i staff

Gorffennaf 2023

Seithfed cyfarfod a a rhannu'r Datganiad o ddiddordeb ar gyfer y gweithgorau gyda'r holl staff

Hyfforddiant e-ddysgu newydd 'Gadewch i ni drafod hil yn y gweithle' ar gyfer pob aelod o staff

Awst 2023

Wythfed cyfarfod ac yn cadarnhau aelodaeth y gweithgorau

Cyfarfod cyntaf Rhwydwaith Staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol o'r flwyddyn academaidd 2023/24

Medi 2023

Aelodau o'r Grwp Gweithredu ar Hil a'r Gweithgorau yn mynychu'r hyfforddiant gan AdvanceHE "Understanding Race and Racism: a programme for Leaders and Change Agents" 

3x cyfarfodydd cyntaf y Gweitgorau

Ionawr 2024 Adolygiad Cynnydd Canol Tymor gydag AdvanceHE
Awst 2024 Drafft o gais Siarter Cydraddoldeb Hil y Brifysgol i'w gyflwyno i AdvanceHE ar gyfer Adolygiad Datblygiadol Allanol
Tachwedd 2024 Cais Prifysgol Aberystwyth am Wobr Efydd y Siarter Cydraddoldeb Hil yn cael ei anfon at AdvanceHE