Cyn-fyfyrwyr a staff yn dathlu 100 mlynedd o Fridio Planhigion yn Aberystwyth

03 Awst 2019

Mae 100 mlynedd o arbenigedd bridio planhigion arobryn yn Aberystwyth yn cael ei ddathlu gyda chyfres o ddigwyddiadau wedi’u trefnu gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth.

Cwsmeriaid yn allweddol i system raddio ansawdd bwyta cig yng Nghymru

19 Awst 2019

Mae 1200 o bobl yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn panel blasu cwsmeriaid mewn 20 digwyddiad ar draws Cymru a Lloegr fel rhan o brosiect mawr i sicrhau’r ansawdd bwyta gorau posibl ar gyfer Cig Eidion Cymreig PGI.

Cydnabod effaith ymchwil ym meysydd iechyd byd-eang a physgodfeydd cynaliadwy

21 Awst 2019

Mae dau aelod o staff sy'n gweithio ar brosiectau arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael eu gwobrwyo i gydnabod effaith gadarnhaol eu gwaith ymchwil, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol.

Cyn-fyfyrwyr a staff yn dathlu 100 mlynedd o Fridio Planhigion yn Aberystwyth

03 Awst 2019

Mae 100 mlynedd o arbenigedd bridio planhigion arobryn yn Aberystwyth yn cael ei ddathlu gyda chyfres o ddigwyddiadau wedi’u trefnu gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth.

Cwsmeriaid yn allweddol i system raddio ansawdd bwyta cig yng Nghymru

19 Awst 2019

Mae 1200 o bobl yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn panel blasu cwsmeriaid mewn 20 digwyddiad ar draws Cymru a Lloegr fel rhan o brosiect mawr i sicrhau’r ansawdd bwyta gorau posibl ar gyfer Cig Eidion Cymreig PGI.

Cydnabod effaith ymchwil ym meysydd iechyd byd-eang a physgodfeydd cynaliadwy

21 Awst 2019

Mae dau aelod o staff sy'n gweithio ar brosiectau arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael eu gwobrwyo i gydnabod effaith gadarnhaol eu gwaith ymchwil, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol.