TB Gwartheg – trafodaeth traws-ddiwydiannol i drafod y camau nesaf yn y frwydr

12 Gorffennaf 2019

Fe ddaw ffermwyr, milfeddygon ac ymchwilwyr gwyddonol at ei gilydd yn y Sioe Frenhinol i osod yr agenda ar gyfer y frwydr yn erbyn TB mewn gwartheg.  Bydd panel sy’n cynnwys rhai o’r ffigyrau mwyaf dylanwadol yn y maes yn ystyried rôl gwyddoniaeth ynghyd â mewnbwn milfeddygon ac amaethwyr.

TB Gwartheg – trafodaeth traws-ddiwydiannol i drafod y camau nesaf yn y frwydr

12 Gorffennaf 2019

Fe ddaw ffermwyr, milfeddygon ac ymchwilwyr gwyddonol at ei gilydd yn y Sioe Frenhinol i osod yr agenda ar gyfer y frwydr yn erbyn TB mewn gwartheg.  Bydd panel sy’n cynnwys rhai o’r ffigyrau mwyaf dylanwadol yn y maes yn ystyried rôl gwyddoniaeth ynghyd â mewnbwn milfeddygon ac amaethwyr.