Tonwresi morol yn fwy cyffredin ac yn bygwth bioamrywiaeth

05 Mawrth 2019

Wrth i’r DU ymateb i’r tymheredd uchaf erioed i’w gofnodi yn ystod mis Chwefror, mae ymchwil o Brifysgol Aberystwyth yn dangos cynnydd sylweddol mewn tywydd poeth ar y môr - â chanlyniadau niweidiol posibl i fywyd morol.

Gwyddonwyr yn datgelu peryglon cudd haint sydd yn achosi dolur rhydd

05 Mawrth 2019

Mae rhywogaeth newydd o'r parasit Cryptosporidium, sy’n esblygu’n gyflym ac yn brif achos dolur rhydd ymhlith plant ledled y byd, wedi ei ddarganfod mewn astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nature Microbiology.

Darlith Is-Lywydd NFU y DU yn nodi canrif o fridio planhigion yn Aberystwyth

06 Mawrth 2019

Bydd Is-Lywydd NFU UK, Stuart Roberts, yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ar nos Iau 14 Mawrth 2019.


Bydd y ddarlith 'The Future of Food' yn ystyried y cyfnod o ansicrwydd sy’n wynebu sector amaeth y DU yn sgil Brexit.

Crwsibl De Cymru yn cyhoeddi adroddiad Gwyddoniaeth ac Arloesedd i Lywodraeth y DU

10 Mawrth 2019

Cyflwynwyd adroddiad archwilio o bwys sy’n nodi cryfderau ymchwil ac arloesi Cymru i Lywodraeth y DU heddiw, ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.


Cynhyrchwyd Adroddiad Archwilio Gwyddoniaeth ac Arloesedd gan Crwsibl De Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac sydd yn dod â phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe ynghyd â chanolfannau rhagoriaeth ymchwil a chwmnïau rhyngwladol arwyddocaol.

Cyfle i arloeswyr uchelgeisiol ar raglen sbarduno busnes

12 Mawrth 2019

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a chwmni cyllid busnes Nurture Ventures wedi dod at ei gilydd i gynnig cyfle cyffrous i fentrwyr busnes uchelgeisiol yng Nghymru.

Gwyddonydd newid hinsawdd o Aber ar ddarllediadau’r BBC o’r arctig

13 Mawrth 2019

Mae gwyddonydd newid hinsawdd o Brifysgol Aberystwyth yn ymddangos mewn cyfres o ddarllediadau gan BBC Radio 4 o’r archipelago Norwyaidd, Svalbard yr wythnos hon.

Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr

18 Mawrth 2019

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber 2019

Myfyrwyr Aber yn cipio Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol

22 Mawrth 2019

Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol.

Tonwresi morol yn fwy cyffredin ac yn bygwth bioamrywiaeth

05 Mawrth 2019

Wrth i’r DU ymateb i’r tymheredd uchaf erioed i’w gofnodi yn ystod mis Chwefror, mae ymchwil o Brifysgol Aberystwyth yn dangos cynnydd sylweddol mewn tywydd poeth ar y môr - â chanlyniadau niweidiol posibl i fywyd morol.

Gwyddonwyr yn datgelu peryglon cudd haint sydd yn achosi dolur rhydd

05 Mawrth 2019

Mae rhywogaeth newydd o'r parasit Cryptosporidium, sy’n esblygu’n gyflym ac yn brif achos dolur rhydd ymhlith plant ledled y byd, wedi ei ddarganfod mewn astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nature Microbiology.

Darlith Is-Lywydd NFU y DU yn nodi canrif o fridio planhigion yn Aberystwyth

06 Mawrth 2019

Bydd Is-Lywydd NFU UK, Stuart Roberts, yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ar nos Iau 14 Mawrth 2019.


Bydd y ddarlith 'The Future of Food' yn ystyried y cyfnod o ansicrwydd sy’n wynebu sector amaeth y DU yn sgil Brexit.

Crwsibl De Cymru yn cyhoeddi adroddiad Gwyddoniaeth ac Arloesedd i Lywodraeth y DU

10 Mawrth 2019

Cyflwynwyd adroddiad archwilio o bwys sy’n nodi cryfderau ymchwil ac arloesi Cymru i Lywodraeth y DU heddiw, ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.


Cynhyrchwyd Adroddiad Archwilio Gwyddoniaeth ac Arloesedd gan Crwsibl De Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac sydd yn dod â phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe ynghyd â chanolfannau rhagoriaeth ymchwil a chwmnïau rhyngwladol arwyddocaol.

Cyfle i arloeswyr uchelgeisiol ar raglen sbarduno busnes

12 Mawrth 2019

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a chwmni cyllid busnes Nurture Ventures wedi dod at ei gilydd i gynnig cyfle cyffrous i fentrwyr busnes uchelgeisiol yng Nghymru.

Gwyddonydd newid hinsawdd o Aber ar ddarllediadau’r BBC o’r arctig

13 Mawrth 2019

Mae gwyddonydd newid hinsawdd o Brifysgol Aberystwyth yn ymddangos mewn cyfres o ddarllediadau gan BBC Radio 4 o’r archipelago Norwyaidd, Svalbard yr wythnos hon.

Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr

18 Mawrth 2019

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber 2019

Myfyrwyr Aber yn cipio Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol

22 Mawrth 2019

Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol.