Hoff flodau gwenyn y ddinas, yn ôl ein harbrawf olrhain DNA

20 Chwefror 2019

Gan ysgrifennu yn The Conversation, mae Elizabeth Franklin o Brifysgol Guelph (Ontario, Canada) a Caitlin Potter, Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-ddoethurol mewn Ecoleg Moleciwlaidd yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn trafod astudiaeth newydd sy'n defnyddio dadansoddiad DNA i ddarganfod pa flodau sy'n cael eu ffafrio gan bryfed peillio mewn amgylchedd trefol:

Hoff flodau gwenyn y ddinas, yn ôl ein harbrawf olrhain DNA

20 Chwefror 2019

Gan ysgrifennu yn The Conversation, mae Elizabeth Franklin o Brifysgol Guelph (Ontario, Canada) a Caitlin Potter, Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-ddoethurol mewn Ecoleg Moleciwlaidd yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn trafod astudiaeth newydd sy'n defnyddio dadansoddiad DNA i ddarganfod pa flodau sy'n cael eu ffafrio gan bryfed peillio mewn amgylchedd trefol: