Adnoddau i Ysgolion a Cholegau

Adnoddau astudio i gefnogi myfyrwyr Safon Uwch sy'n astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Dyma becyn o adnoddau astudio a gynhyrchwyd er mwyn cynorthwyo disgyblion ac athrawon sy’n astudio’r cwrs Llywodraeth a Gwleidyddiaeth. Trefnir yr adnoddau ar ffurf dau e-lawlyfr sy’n cynnwys cyfres o unedau byr sy’n cyffwrdd ar wahanol agweddau o faes llafur CBAC. Ceir hefyd gyfres o glipiau fideo byr.

Staff Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth sydd wedi cynhyrchu’r deunydd ac mae rhai cyfranwyr allanol wedi cyfrannu at rai adnoddau unigol. Bu ymgynghori hefyd a swyddogion pwnc perthnasol o CBAC ar hyd y daith. Ariannwyd y prosiect gan grant o Gronfa Datblygiadau Strategol a Phrosiectau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r e-lawlyfrau yn ymateb i’r bwlch cyfredol mewn deunydd astudio cyfrwng Cymraeg ym maes gwleidyddiaeth. Nid cynhyrchu gwerslyfr swmpus oedd y bwriad, ond yn hytrach ddatblygu adnoddau sy’n ymateb i’r angen am wybodaeth graidd, am ymarferion ar gyfer disgyblion a chanllawiau i athrawon.