E-lawlyfr 1 - Syniadau Hanfodol i Ddeall Systemau Gwleidyddol

Mae E-lawlyfr 1 yn cynnwys 8 adnodd astudio unigol sy’n cyd-fynd ag agweddau ar fanyleb Uned 2 y cwrs Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, sef ‘Byw a Chyfranogi mewn Democratiaeth’ Mae tair elfen i bob adnodd:

  • Cyflwyniad a gwybodaeth graidd
  • Llawlyfr gwaith
  • Canllaw i athrawon

Ceir hefyd pedwar o glipiau fideo byr sy'n trafod pynciau sy'n berthnasol i gynnwys yr e-lawlyfr. Mae rhain i'w gweld ar waelod y dudalen hon.

Cyfranogiad yng Nghymru

Systemau Etholiadol yn y DU

Defnyddio refferenda yng Nghymru

Ymddygiad pleidleisio yn y cyd-destun Cymreig

Ymddygiad pleidleisio yn y cyd-destun Cymreig

Carfanau Pwyso: nodweddion a mathau

Carfanau pwyso: dulliau dylanwadu ac effeithiolrwydd

Carfanau pwyso: dulliau dylanwadu ac effeithiolrwydd

Mudiadau cymdeithasol: nodweddion a mathau

Mudiadau cymdeithasol: nodweddion a mathau

Mudiadau cymdeithasol: dulliau dylanwadu

Mudiadau cymdeithasol: dulliau dylanwadu