Dr Berit Bliesemann de Guevara

Dr Berit Bliesemann de Guevara

Cadair Bersonol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Dysgu

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 9:30-10:30
  • Dydd Mercher 9:30-10:30

Cyhoeddiadau

Bliesemann de Guevara, B & Kurowska, X 2020, Building on ruins or patching up the possible? Reinscribing fieldwork failure in IR as a productive rupture. in K Kušić & J Záhora (eds), Fieldwork as Failure: Living and Knowing in the Field of International Relations. E-International Relations, pp. 163-174. <https://www.e-ir.info/publication/fieldwork-as-failure-living-and-knowing-in-the-field-of-international-relations/>
Bliesemann de Guevara, B & Bøås, M (eds) 2020, Doing Fieldwork in Areas of International Intervention: A Guide to Research in Violent and Closed Contexts. Spaces of Peace, Security and Development, Bristol University Press.
Bliesemann de Guevara, B & Bøås, M 2020, Doing fieldwork in areas of international intervention into violent and closed contexts. in M Bøås & B Bliesemann de Guevara (eds), Doing Fieldwork in Areas of International Intervention: A Guide to Research in Violent and Closed Contexts. Spaces of Peace, Security and Development, Bristol University Press, pp. 1-20.
Kurowska, X & Bliesemann de Guevara, B 2020, Interpretive Approaches in Political Science and International Relations. in L Curini & RJ Franzese, Jr. (eds), The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations. SAGE Publishing, pp. 1211-1240. https://doi.org/10.4135/9781526486387.n66
Andra, C, Bliesemann de Guevara, B, Cole, L & House, D 2020, 'Knowing Through Needlework: Curating the difficult knowledge of conflict textiles', Critical Military Studies, vol. 6, no. 3-4, pp. 341-359. https://doi.org/10.1080/23337486.2019.1692566
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil