Dr Catrin Wyn Edwards BA, MScEcon, PhD, PGCTHE

Dr Catrin Wyn Edwards

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Catrin Wyn Edwards yn ddarlithydd mewn Gweidyddiaeth Ryngwladol yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Ar ôl cwblhau PhD yn dwyn y teitl: ‘Cymunedau Iaith Lleiafrifol, Mewnfudo a Pholisïau Iaith mewn Addysg: Astudiaeth Gymharol Ryngwladol’ ym Prifysgol Aberystwyth yn 2013, bu’n ymchwilydd ôl-ddoethurol aml flwyddyn ym Mhrifysgol Ottawa, Ontario. Ymunodd Catrin â’r Adran Gweidyddiaeth Ryngwladol yn 2015, a hynny’n wreiddiol fel darlithydd cyfrwng-Cymraeg gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae diddordebau ymchwil ac addysgu Catrin yn ymwneud â’r meysydd canlynol: polisi iaith a mewnfudo, amlddiwylliannedd, cenedlaetholdeb, dinasyddiaeth a phleidiau îs-wladwriaethol. Mae Catrin wedi treulio cyfnodau yn ysgolhaig ymweliadol ym Mhrifysgol UQAM,  Montreal, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona ac Université de Moncton, New Brunswick.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Catrin wedi bod yn Ymddiriedolwr gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ers 2018.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 9.30-10.30
  • Dydd Iau 9.30-10.30

Cyhoeddiadau

Powel, D, O’Prey, L, Grunhut, S, Edwards, CW & Cunnington Wynn, L 2021, Research on second homes: evidence review summary. Welsh Government. <https://gov.wales/research-second-homes-evidence-review-summary-html>
Powel, D, Grunhut, S, O’Prey, L, Edwards, CW, Cunnington Wynn, L & Griffiths, E 2021, Research to Develop an Evidence Base on Second Homes.
Edwards, CW 2020, '"Seduir, seduce, més que dir que han de fer català": Astudiaeth o bolisïau iaith mewn addysg, integreiddio a mewnfudo rhyngwladol yng Nghatalwnia', Gwerddon, vol. 31, 31, pp. 83-111. <http://www.gwerddon.cymru/en/editions/issue31/article4/>
Edwards, CW 2020, 'Community versus Commodity in Francophone Canada: A Multilevel Approach to the Neoliberalization of Immigration', Canadian Journal of Political Science, vol. 53, no. 1, pp. 39-60. 10.1017/S0008423919000581
Edwards, CW 2017, ''Volem Acollir': Catalwnia yn mynnu rhagor o hawliau i groesawu ffoaduriaid' Golwg.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil