Dr Catrin Wyn Edwards

Dr Catrin Wyn Edwards

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Dysgu

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 1.30-2.30
  • Dydd Iau 1.30-2.30

Cyhoeddiadau

Edwards, CW 2017, 'Language policy, in-migration and discursive debates in Wales' Language Policy, vol. 16, no. 2, pp. 165-188. https://doi.org/10.1007/s10993-016-9402-6
Edwards, CW 2016, 'Wyn Edwards, Catrin, (2016), Book review: Colin H. Williams, Minority Language Promotion, Protection and Regulation: The Mask of Piety (2013)' Minorités linguistiques et société | Linguistic Minorities and Society, vol. 7, pp. 234-236.
Edwards, CW 2015, 'Language-in-Education Policies, Immigration and Social Cohesion in Catalonia: The Case of Vic' International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, vol. 19, no. 5, pp. 530-545. https://doi.org/10.1080/13670050.2015.1023253
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil