Dr Catrin Wyn Edwards BA, MScEcon, PhD, PGCTHE

Dr Catrin Wyn Edwards

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Maes arbenigedd Catrin yw mudo, lloches a noddfa, llywodraethiant aml-lefel a chenedlaetholdeb. Mae ei phrosiect ymchwil presennol yn archwilio syniadau o garcharu ('carcerality') mudol yn Ewrop, yn benodol mewn ymdrechion chwilio ac achub ym Môr y Canoldir. Mae ei hymchwil ddiweddaraf wedi'i selio ym meysydd Cymdeithaseg Wleidyddol Ryngwladol, Daearyddiaeth Wleidyddol, Cenedlaetholdeb a Mudo, Dinasyddiaeth ac Astudiaethau Ffiniau. Mae hi wedi gwneud gwaith maes ar fudo, noddfa a charcharu mudwyr yng Nghymru a ledled Ewrop a Gogledd America, ac mae wedi treulio amser fel ysgolhaig gwadd yn EURAC (Bolzano), UQAM (Montréal), Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) ac Université de Moncton (Moncton).

Cyd-sefydlodd Catrin y Rhwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru (WISERD) yn 2020. Nod y rhwydwaith yw datblygu ymchwil, ac annog deialog rhwng academyddion mewn sefydliadau yng Nghymru a rhwng academyddion ac ymarferwyr. Mae Catrin wedi cyfrannu at nifer o ddadleuon polisi a thrafodaethau ar integreiddiad ieithyddol mudwyr, adefydlu, noddfa ac ail gartrefi. Yn 2018, dyfarnwyd 'Effaith Eithriadol mewn Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, y Celfyddydau a'r Dyniaethau' i Catrin (gyda Dr Elin Royles a Dr Huw Lewis).

Mae Catrin yn aelod o 'Grŵp Llywio Integreiddio Mudwyr' Llywodraeth Cymru ac ar fwrdd golygyddol cyfnodolyn Canadaidd, Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society. Ers gwanwyn 2018, mae Catrin wedi bod yn Ymddiriedolwr yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Cyflwynwyd y wobr am Effaith Eithriadol mewn Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol, y Celfyddydau a’r Dyniaethau i Dr Catrin Wyn Edwards, Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol am eu gwaith yn bwydo i drafodaethau polisi cyfoes ar ieithoedd lleiafrifol, gan gynnwys y Gymraeg.

Ar ôl cwblhau PhD yn dwyn y teitl: ‘Cymunedau Iaith Lleiafrifol, Mewnfudo a Pholisïau Iaith mewn Addysg: Astudiaeth Gymharol Ryngwladol’ ym Prifysgol Aberystwyth yn 2013, bu’n ymchwilydd ôl-ddoethurol aml flwyddyn ym Mhrifysgol Ottawa, Ontario. Ymunodd Catrin â’r Adran Gweidyddiaeth Ryngwladol yn 2015, a hynny’n wreiddiol fel darlithydd cyfrwng-Cymraeg gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Catrin wedi bod yn Ymddiriedolwr gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ers 2018.

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Coordinator
Moderator
Grader
Tutor

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Astudiaethau Cymraeg

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 11.30-12.30
  • Dydd Mawrth 13.30-14.30

Cyhoeddiadau

Edwards, CW 2023, 'Diberfeddu Cenedlaetholdeb: National Affects gan Angharad Closs Stephens' O'r Pedwar Gwynt, vol. 22. <https://pedwargwynt.cymru/adolygu/diberfeddu-cenedlaetholdeb>
Edwards, CW & Wisthaler, V 2023, 'The power of symbolic sanctuary: Insights from Wales on the limitations and potential of a regional approach to sanctuary', Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 49, no. 14, pp. 3602-3628. 10.1080/1369183X.2023.2198809
Edwards, CW, Mathers, J, Phillips, C & McFadyen, G 2022, Deall noddfa, ffoaduriaid, gwrthdaro, a rhyfel Rwsia yn Wcráin. Llywodraeth Cymru | Welsh Government.
Powel, D, O’Prey, L, Grunhut, S, Edwards, CW & Cunnington Wynn, L 2021, Research on second homes: evidence review summary. Llywodraeth Cymru | Welsh Government. <https://gov.wales/research-second-homes-evidence-review-summary-html>
Powel, D, Grunhut, S, O’Prey, L, Edwards, CW, Cunnington Wynn, L & Griffiths, E 2021, Research to Develop an Evidence Base on Second Homes.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil