Dr Elin Royles BSc Prifysgol Cymru Aberystwyth MSc (Econ) Prifysgol Cymru Aberystwyth, PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth

Dr Elin Royles

Senior Lecturer

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Elin â'r Adran fel aelod o staff yn 2003 ac mae'n Uwch-Ddarlithydd. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn ymwneud gyda'r meysydd canlynol:

Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU;

Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl;

Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau;

Cymdeithas sifil;

Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae'n Gadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; yn Aelod o Dim Rheoli'r Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg, yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Aelod o Bwyllgor Gweithredol ac arweinydd thema 'Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau' Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru - WISERD @ Aberystwyth.

Dysgu

Ymchwil

Prif feysydd ymchwil: Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU; Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl; Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau; Cymdeithas sifil; Polisi a Chynllunio Iaith. Mae’n rhan o’r grantiau ymchwil canlynol: • Education, language and identity ESRC Civil Society Research Centre: Devolution, Social and Economic Change and the Local and Regional Landscapes of Civil Society (WISERD). Work Package 2.3 Co-I gyda’r Athro Rhys Jones (PI) a Co-Is Yr Athro Lindsay Paterson a Dr Fiona O’Hanlon, Prifysgol Caeredin. • Autonomy Movements and Economic and Social justice Co-Investigator H2020 IMAJINE: Integrative Mechanism for Addressing Spatial Injustice and Territorial Inequalities in Europe, Partner Arweiniol: Prifysgol Aberystwyth. Dechrau: Ionawr 2017 am 5 mlynedd • Language Revitalization and Socio-cultural Transformation AHRC networking grant (January 2017 am 2 flynedd) gyda Dr Huw Lewis (PI).Enillodd ei thraethawd doethurol wobr Walter Bagehot y Political Studies Association am y traethawd gorau ym maes llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus yn 2004-05 a rhwng 2005 a 2014 bu’n gyd-olygydd y cyfnodolyn Contemporary Wales.

Cyhoeddiadau

2017

Lewis, D., Royles, E. 2017. Taro’r cydbwysedd yn iawn: cloriannu cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil y Gymraeg.

Lewis, D., Royles, E., McLeod, W. 2017. Language revitalisation, mobility and the transformation of community: Revitalise Project, 1st Workshop Briefing Report.

Royles, E. 2017. Sub-state diplomacy: understanding the international opportunity structures. Regional and Federal Studies 10.1080/13597566.2017.1324851 Cadair

Lewis, D., Royles, E. 2017. Language Revitalisation and Social Transformation: Evaluating the Language Policy Frameworks of Sub-state Governments in Wales and Scotland. Policy and Politics 10.1332/030557317X14938075758958 Cadair

Royles, E., Powel, D.H. 2017. Policy Briefing Report Best Practice: The Ombudsman in a decade of public policy change. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University Cadair

2016

Lewis, D., Royles, E. 2016. Adfywio Iaith a Newid Cymdeithasol: Gwerthuso Strategaethau Iaith yng Nghymru a’r Alban: Nodyn Briffio.

Sherlock, A., Royles, E., Williams, J. 2016. A Welsh Model of Commissioners? Cambrian Law Review 45 (2014) Cadair

Royles, E. 2016. Substate Diplomacy, Culture, and Wales: Investigating a Historical Institutionalist Approach. Publius: The Journal of Federalism 46 (2) tt. 224-247. 10.1093/publius/pjw003 Cadair

2015

Royles, E., McEwen, N. 2015. Empowered for Action? Capacities and constraints in sub-state government climate action in Scotland and Wales. Environmental Politics 24 (6) tt. 1034-1054. 10.1080/09644016.2015.1053726 Cadair

Royles, E., Casey, T. 2015. 'The Decline and Revival of Welsh Nationalism'. In J. R. Rudolph. (gol) Encyclopedia of Modern Ethnic Conflicts: Revised and Expanded. 2ndth edn, Greenwood Publishing Group tt. 703-722. Cadair

2014

Royles, E., Powel, D.H. 2014. Commissioners and the Ombudsman and the infrastructure of Welsh Governance: lessons from Wales and lessons for Wales: Policy Briefing Report. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University Cadair

Royles, E., Powel, D.H. 2014. Y Comisiynwyr a’r Ombwdsmon a seilwaith Llywodraethiant Cymru: gwersi o Gymru a gwersi i Gymru: Adroddiad Briffio Polisi. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University Cadair

2013

Royles, E. 2013. A leader in a changing world? Welsh climate change policy. 63rd Political Studies Association Annual International Conference. Arall Cadair

2012

Jones, R.L.W., Royles, E. 2012. Wales in the World: Intergovernmental Relations and Sub-state Diplomacy. British Journal of Politics and International Relations 14 (2) tt. 250-269. 10.1111/j.1467-856X.2011.00502.x Cadair

Royles, E. 2012. A 'responsibility' to act globally: investigating the Welsh Assembly Government's engagement in nrg4SD. In H. Bruyninckx., S. Happaerts., K. V. d. Brande. (gol) Sustainable Development and Subnational Governments. Policy-making and Multi-level Interactions. Development Studies Firstth edn, Springer Nature, Basingstoke tt. 160-180. Cadair

2011

Royles, E. 2011. A Small Nation but a Global Leader amongst Sub-state Governments? Investigating the Welsh Assembly Government’s climate change and sustainable development activity. In N. McEwan., W. Swenden., N. Bolleyer. (gol) Multi-level Government & the Politics of Climate Change. Edinburgh University Press, Edinburgh tt. 22-25. Arall Cadair

2010

Royles, E. 2010. Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a Chatalwnia. Gwerddon 5 2 tt. 27-52. Cadair

Royles, E. 2010. Small, smart, successful: a nation influencing the 21st century world? The emerging Welsh paradiplomacy. Contemporary Wales 23 tt. 142-170. Cadair

2009

Royles, E. 2009. Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a Chatalwnia – gwersi Catalwnia i Gymru? Saunders Lewis Memorial Fund Cadair

Royles, E.R., Rahman, R.J., Creunant, G. 2009. Dysgu Gwleidyddiaeth a Seicoleg trwy gyfrwng y Gymraeg: Adroddiad Terfynol (Teaching Politics and Psychology through the medium of Welsh: Final report). Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru Cadair

Jones, A.E., Royles, E. 2009. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 61-69. Arall Cadair

2008

McCallion, M.S., Royles, E. 2008. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 47-54. Arall Cadair

McCallion, M.S., Royles, E. 2008. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 48-56. Arall Cadair

McCallion, M.S., Royles, E. 2008. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 54-70. Arall Cadair

2007

Royles, E. 2007. Revitalising Democracy? Devolution and Civil Society in Wales. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press Cadair

Royles, E., Jones, A.E. 2007. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 50-55. Arall Cadair

Royles, E., Jones, A.E. 2007. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 56-63. Arall Cadair

Jones, A.E., Royles, E. 2007. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 61-70. Arall Cadair

2006

Jones, A.E., Royles, E. 2006. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 50-55. Arall Cadair

Jones, A.E., Royles, E. 2006. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 48-53. Arall Cadair

Royles, E., Jones, A.E. 2006. Relations with Europe and Local Government. In R. W. Jones., R. Scully. (gol) Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London tt. 61-69. Arall Cadair

Royles, E. 2006. Civil Society and the New Democracy in Post-devolution Wales - A Case Study of the EU Structural Funds. Regional and Federal Studies 16 (2) tt. 137-156. 10.1080/13597560600652031 Cadair

2004

Royles, E. 2004. Civil Society and Objective 1. Contemporary Wales 16 (1) tt. 101-121. Cadair

2003

Royles, E. 2003. Objective 1. In J. Osmond., J. B. Jones. (gol) Birth of a Welsh Democracy: The First Term of the National Assembly for Wales. Institute of Welsh Affairs, Cardiff tt. 131-148. Cadair