Dr Elin Royles

BSc Prifysgol Cymru Aberystwyth MSc (Econ) Prifysgol Cymru Aberystwyth, PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth

Dr Elin Royles

Uwch Ddarlithydd

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Elin â'r Adran fel aelod o staff yn 2003 ac mae'n Uwch-Ddarlithydd. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn ymwneud gyda'r meysydd canlynol:

Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU;

Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl;

Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau;

Cymdeithas sifil;

Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae'n Gadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; yn Aelod o Dim Rheoli'r Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg, yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Aelod o Bwyllgor Gweithredol ac arweinydd thema 'Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau' Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru - WISERD @ Aberystwyth.

Dysgu

Ymchwil

Prif feysydd ymchwil: Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU; Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl; Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau; Cymdeithas sifil; Polisi a Chynllunio Iaith. Mae’n rhan o’r grantiau ymchwil canlynol: • Education, language and identity ESRC Civil Society Research Centre: Devolution, Social and Economic Change and the Local and Regional Landscapes of Civil Society (WISERD). Work Package 2.3 Co-I gyda’r Athro Rhys Jones (PI) a Co-Is Yr Athro Lindsay Paterson a Dr Fiona O’Hanlon, Prifysgol Caeredin. • Autonomy Movements and Economic and Social justice Co-Investigator H2020 IMAJINE: Integrative Mechanism for Addressing Spatial Injustice and Territorial Inequalities in Europe, Partner Arweiniol: Prifysgol Aberystwyth. Dechrau: Ionawr 2017 am 5 mlynedd • Language Revitalization and Socio-cultural Transformation AHRC networking grant (January 2017 am 2 flynedd) gyda Dr Huw Lewis (PI).Enillodd ei thraethawd doethurol wobr Walter Bagehot y Political Studies Association am y traethawd gorau ym maes llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus yn 2004-05 a rhwng 2005 a 2014 bu’n gyd-olygydd y cyfnodolyn Contemporary Wales.

Cyhoeddiadau

Lewis, D & Royles, ETaro’r cydbwysedd yn iawn: cloriannu cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil y Gymraeg.
Lewis, D, Royles, E & McLeod, W Language revitalisation, mobility and the transformation of community: Revitalise Project, 1st Workshop Briefing Report.
Royles, E 2017, 'Sub-state diplomacy: understanding the international opportunity structures' Regional and Federal Studies. DOI: 10.1080/13597566.2017.1324851
Lewis, D & Royles, E 2017, 'Language Revitalisation and Social Transformation: Evaluating the Language Policy Frameworks of Sub-state Governments in Wales and Scotland' Policy and Politics. DOI: 10.1332/030557317X14938075758958
Royles, E & Powel, DH 2017, Policy Briefing Report Best Practice: The Ombudsman in a decade of public policy change. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University.
Lewis, D & Royles, EAdfywio Iaith a Newid Cymdeithasol: Gwerthuso Strategaethau Iaith yng Nghymru a’r Alban: Nodyn Briffio.
Sherlock, A, Royles, E & Williams, J 2016, 'A Welsh Model of Commissioners?' Cambrian Law Review, vol 45 (2014).
Royles, E 2016, 'Substate Diplomacy, Culture, and Wales: Investigating a Historical Institutionalist Approach' Publius: The Journal of Federalism, vol 46, no. 2, pp. 224-247. DOI: 10.1093/publius/pjw003
Royles, E & McEwen, N 2015, 'Empowered for Action? Capacities and constraints in sub-state government climate action in Scotland and Wales' Environmental Politics, vol 24, no. 6, pp. 1034-1054. DOI: 10.1080/09644016.2015.1053726
Royles, E & Casey, T 2015, 'The Decline and Revival of Welsh Nationalism'. in JR Rudolph (ed.), Encyclopedia of Modern Ethnic Conflicts: Revised and Expanded. 2nd edn, Greenwood Publishing Group, pp. 703-722.
Royles, E & Powel, DH 2014, Commissioners and the Ombudsman and the infrastructure of Welsh Governance: lessons from Wales and lessons for Wales: Policy Briefing Report. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University.
Royles, E & Powel, DH 2014, Y Comisiynwyr a’r Ombwdsmon a seilwaith Llywodraethiant Cymru: gwersi o Gymru a gwersi i Gymru: Adroddiad Briffio Polisi. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University.
Royles, E 2013, 'A leader in a changing world? Welsh climate change policy' Paper presented at, Cardiff, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2013 - 2013, .
Jones, RLW & Royles, E 2012, 'Wales in the World: Intergovernmental Relations and Sub-state Diplomacy' British Journal of Politics and International Relations, vol 14, no. 2, pp. 250-269. DOI: 10.1111/j.1467-856X.2011.00502.x
Royles, E 2012, A 'responsibility' to act globally: investigating the Welsh Assembly Government's engagement in nrg4SD. in H Bruyninckx, S Happaerts & KVD Brande (eds), Sustainable Development and Subnational Governments. Policy-making and Multi-level Interactions. First edn, Development Studies, Springer Nature, Basingstoke, pp. 160-180.
Royles, E 2011, A Small Nation but a Global Leader amongst Sub-state Governments? Investigating the Welsh Assembly Government’s climate change and sustainable development activity. in N McEwan, W Swenden & N Bolleyer (eds), Multi-level Government & the Politics of Climate Change. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 22-25.
Royles, E 2010, 'Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a Chatalwnia' Gwerddon, vol 5, 2, pp. 27-52.
Royles, E 2010, 'Small, smart, successful: a nation influencing the 21st century world? The emerging Welsh paradiplomacy' Contemporary Wales, vol 23, pp. 142-170.
Royles, ER, Rahman, RJ & Creunant, G 2009, Dysgu Gwleidyddiaeth a Seicoleg trwy gyfrwng y Gymraeg: Adroddiad Terfynol (Teaching Politics and Psychology through the medium of Welsh: Final report). Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
Jones, AE & Royles, E 2009, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 61-69.
Royles, E 2009, Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a Chatalwnia – gwersi Catalwnia i Gymru? Saunders Lewis Memorial Fund.
McCallion, MS & Royles, E 2008, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 47-54.
McCallion, MS & Royles, E 2008, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 48-56.
McCallion, MS & Royles, E 2008, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 54-70.
Royles, E 2007, Revitalising Democracy? Devolution and Civil Society in Wales. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
Royles, E & Jones, AE 2007, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 50-55.
Royles, E & Jones, AE 2007, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 56-63.
Jones, AE & Royles, E 2007, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 61-70.
Jones, AE & Royles, E 2006, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 50-55.
Jones, AE & Royles, E 2006, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 48-53.
Royles, E & Jones, AE 2006, Relations with Europe and Local Government. in RW Jones & R Scully (eds), Wales Devolution Monitoring Report. UCL Press, London, pp. 61-69.
Royles, E 2006, 'Civil Society and the New Democracy in Post-devolution Wales - A Case Study of the EU Structural Funds' Regional and Federal Studies, vol 16, no. 2, pp. 137-156. DOI: 10.1080/13597560600652031
Royles, E 2004, 'Civil Society and Objective 1' Contemporary Wales, vol 16, no. 1, pp. 101-121.
Royles, E 2003, Objective 1. in J Osmond & JB Jones (eds), Birth of a Welsh Democracy: The First Term of the National Assembly for Wales. Institute of Welsh Affairs, Cardiff, pp. 131-148.