Dr Elin Royles

BSc Prifysgol Cymru Aberystwyth MSc (Econ) Prifysgol Cymru Aberystwyth, PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth

Dr Elin Royles

Uwch Ddarlithydd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Elin â'r Adran fel aelod o staff yn 2003 ac mae'n Uwch-Ddarlithydd. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn ymwneud gyda'r meysydd canlynol:

Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU;

Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl;

Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau;

Cymdeithas sifil;

Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae'n Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol; yn Aelod o Dim Rheoli'r Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Aelod o Bwyllgor Gweithredol ac arweinydd thema 'Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau' Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru - WISERD @ Aberystwyth.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Tutor
Moderator
Attendance Dept Admin
Blackboard Dept Admin

Goruchwylio PhD
Gwleidyddiaeth diriogaethol a llywodraethiant is-wladwriaethol

Gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru
Polisi a chynllunio ieithyddol

Ymchwil

Prif feysydd ymchwil: Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU; Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl; Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau; Cymdeithas sifil; Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae’n rhan o’r grantiau ymchwil canlynol:

 • Autonomy Movements and Economic and Social justice Co-Investigator H2020 IMAJINE: Integrative Mechanism for Addressing Spatial Injustice and Territorial Inequalities in Europe, Partner Arweiniol: Prifysgol Aberystwyth.

WP C3.1 - Shifting forms of governance and the grassroots politics of separatism, rhan o thema 3 Contentious Politics and Civic Gain y prosiect WISERD Civil Society - Civic Satisfaction and Civil Repair a ariannwyd gan yr ESRC.

.Enillodd ei thraethawd doethurol wobr Walter Bagehot y Political Studies Association am y traethawd gorau ym maes llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus yn 2004-05 a rhwng 2005 a 2014 bu’n gyd-olygydd y cyfnodolyn Contemporary Wales.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 12.30-13.30
  • Dydd Gwener 12.30-13.30

Cyhoeddiadau

Lewis, H & Royles, E 2021, Towards a million speakers? Language policy post-devolution. in A Eurig & J Williams (eds), The Impact of Welsh Devolution . Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
Jones, R & Royles, E 2020, 'Reclaiming Authenticity: The Spaces and Scales of National Sincerity', Environment and Planning C: Politics and Space, vol. 38, no. 6, pp. 1091-1107. https://doi.org/10.1177/2399654420915577
Jones, R & Royles, E 2020, 'The state, civil society and the shadow state: Analysing three vectors of relationality', Geoforum, vol. 114, pp. 40-48. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.05.017
Royles, E & Lewis, H 2019, 'Language policy in multi-level systems: A historical institutionalist analysis', British Journal of Politics and International Relations, vol. 21, no. 4, pp. 709-727. https://doi.org/10.1177/1369148119845341
Royles, E 2019, Revitalise Project - Workshop Briefing Report 3: Language revitalisation and economic transformation.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil