Dr Elin Royles

BSc Prifysgol Cymru Aberystwyth MSc (Econ) Prifysgol Cymru Aberystwyth, PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth

Dr Elin Royles

Darllenydd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Elin â'r Adran fel aelod o staff yn 2003 ac mae'n Ddarllenydd. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn ymwneud gyda'r meysydd canlynol:

Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU;

Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl;

Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau;

Cymdeithas sifil;

Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae'n Aelod o Bwyllgor Gweithredol ac arweinydd thema 'Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau' Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru y Brifysgol ac yn aelod o dîm Recriwtio, Mynediad a Marchnata'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Ymchwil

Prif feysydd ymchwil: Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU; Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl; Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau; Cymdeithas sifil; Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae’n rhan o’r canlynol:

Grantiau ymchwil:

WP C3.1 - Shifting forms of governance and the grassroots politics of separatism, rhan o thema 3 Contentious Politics and Civic Gain y prosiect WISERD Civil Society - Civic Satisfaction and Civil Repair a ariennir gan yr ESRC (gyda Dr Anwen Elias, Yr Athro Rhys Jones a Dr Nuria Franco-Guillen)

Prosiect Ymddiriedolaeth James Madison, 'Assessing the UK’s new intergovernmental relations architecture post-Brexit'

Gwerthusiadau:

Gwerthusiad o raglen ARFOR 2 wedi ei arwain gan Wavehill fel y prif gontractwr

Enillodd ei thraethawd doethurol wobr Walter Bagehot y Political Studies Association am y traethawd gorau ym maes llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus yn 2004-05 a rhwng 2005 a 2014 bu’n gyd-olygydd y cyfnodolyn Contemporary Wales.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mercher 11.30-12.30
  • Dydd Iau 09.30-10.30

Cyhoeddiadau

Royles, E 2023, 'Explaining the salience of secessionist party constitutional demands for independence', Regional and Federal Studies. 10.1080/13597566.2023.2243229
Lewis, H & Royles, E 2023, Governance, complexity, and multi-level language policy and planning. in M Gazzola, F Grin, L Cardinal & K Heugh (eds), The Routledge Handbook of Language Policy and Planning. Taylor & Francis, pp. 272-285. 10.4324/9780429448843-22
Minto, R, Rowe, C & Royles, E 2023, 'Sub-states in transition: Changing patterns of EU paradiplomacy in Scotland and Wales, 1992–2021', Territory, Politics, Governance. 10.1080/21622671.2023.2203176
Royles, E & Chaney, P 2022, Civil Society, Equalities and Inclusion. in J Williams & A Eirug (eds), The Impact of Devolution in Wales: Social Democracy with a Welsh Stripe?. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
Lewis, H & Royles, E 2022, Examining the Political Origins of Language Policies. in W McLeod, R Dunbar, K Jones & J Walsh (eds), Language, Policy and Territory: A Festschrift for Colin H. Williams. Springer Nature, pp. 19-37. 10.1007/978-3-030-94346-2_2
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil