Dr Elin Royles

BSc Prifysgol Cymru Aberystwyth MSc (Econ) Prifysgol Cymru Aberystwyth, PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth

Dr Elin Royles

Uwch Ddarlithydd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Elin â'r Adran fel aelod o staff yn 2003 ac mae'n Uwch-Ddarlithydd. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn ymwneud gyda'r meysydd canlynol:

Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU;

Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl;

Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau;

Cymdeithas sifil;

Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae'n Aelod o Bwyllgor Gweithredol ac arweinydd thema 'Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau' Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru - WISERD @ Aberystwyth.

Dysgu

Module Coordinator
Moderator
Coordinator
Tutor
Lecturer
Attendance Dept Admin
Blackboard Dept Admin

Goruchwylio PhD
Gwleidyddiaeth diriogaethol a llywodraethiant is-wladwriaethol

Gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru
Polisi a chynllunio ieithyddol

Ymchwil

Prif feysydd ymchwil: Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU; Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl; Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau; Cymdeithas sifil; Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae’n rhan o’r grantiau ymchwil canlynol:

 • Autonomy Movements and Economic and Social justice Co-Investigator H2020 IMAJINE: Integrative Mechanism for Addressing Spatial Injustice and Territorial Inequalities in Europe, Partner Arweiniol: Prifysgol Aberystwyth.

WP C3.1 - Shifting forms of governance and the grassroots politics of separatism, rhan o thema 3 Contentious Politics and Civic Gain y prosiect WISERD Civil Society - Civic Satisfaction and Civil Repair a ariannwyd gan yr ESRC.

.Enillodd ei thraethawd doethurol wobr Walter Bagehot y Political Studies Association am y traethawd gorau ym maes llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus yn 2004-05 a rhwng 2005 a 2014 bu’n gyd-olygydd y cyfnodolyn Contemporary Wales.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 10.30-11.30
  • Dydd Iau 11.30-12.30