Dr Elin Royles

BSc Prifysgol Cymru Aberystwyth MSc (Econ) Prifysgol Cymru Aberystwyth, PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth

Dr Elin Royles

Uwch Ddarlithydd

Department Director of Employability and Enterprise

Department Director of Welsh

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Elin â'r Adran fel aelod o staff yn 2003 ac mae'n Uwch-Ddarlithydd. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn ymwneud gyda'r meysydd canlynol:

Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU;

Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl;

Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau;

Cymdeithas sifil;

Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae'n Gadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; yn Aelod o Dim Rheoli'r Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg, yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Aelod o Bwyllgor Gweithredol ac arweinydd thema 'Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau' Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru - WISERD @ Aberystwyth.

Dysgu

Ymchwil

Prif feysydd ymchwil: Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU; Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl; Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau; Cymdeithas sifil; Polisi a Chynllunio Iaith. Mae’n rhan o’r grantiau ymchwil canlynol: • Education, language and identity ESRC Civil Society Research Centre: Devolution, Social and Economic Change and the Local and Regional Landscapes of Civil Society (WISERD). Work Package 2.3 Co-I gyda’r Athro Rhys Jones (PI) a Co-Is Yr Athro Lindsay Paterson a Dr Fiona O’Hanlon, Prifysgol Caeredin. • Autonomy Movements and Economic and Social justice Co-Investigator H2020 IMAJINE: Integrative Mechanism for Addressing Spatial Injustice and Territorial Inequalities in Europe, Partner Arweiniol: Prifysgol Aberystwyth. Dechrau: Ionawr 2017 am 5 mlynedd • Language Revitalization and Socio-cultural Transformation AHRC networking grant (January 2017 am 2 flynedd) gyda Dr Huw Lewis (PI).Enillodd ei thraethawd doethurol wobr Walter Bagehot y Political Studies Association am y traethawd gorau ym maes llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus yn 2004-05 a rhwng 2005 a 2014 bu’n gyd-olygydd y cyfnodolyn Contemporary Wales.

Cyhoeddiadau

Taro’r cydbwysedd yn iawn: cloriannu cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil y GymraegLewis, H. & Royles, E. 2017 Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University. 16 p.
Language revitalisation, mobility and the transformation of community: Revitalise Project, 1st Workshop Briefing ReportLewis, D., Royles, E. & McLeod, W. 2017 17 p.
Sub-state diplomacy: understanding the international opportunity structuresRoyles, E. 2017 In : Regional and Federal Studies.
Language Revitalisation and Social Transformation: Evaluating the Language Policy Frameworks of Sub-state Governments in Wales and ScotlandLewis, D. & Royles, E. 2017 In : Policy and Politics.
Policy Briefing Report Best Practice: The Ombudsman in a decade of public policy changeRoyles, E. & Powel, D. H. 2017 Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University. 13 p.
Adfywio Iaith a Newid Cymdeithasol: Gwerthuso Strategaethau Iaith yng Nghymru a’r Alban: Nodyn BriffioLewis, D. & Royles, E. 2016
A Welsh Model of Commissioners?Sherlock, A., Royles, E. & Williams, J. 2016 In : Cambrian Law Review.45 (2014)
Substate Diplomacy, Culture, and Wales: Investigating a Historical Institutionalist ApproachRoyles, E. 2016 In : Publius: The Journal of Federalism.46, 2, p. 224-247
Empowered for Action? Capacities and constraints in sub-state government climate action in Scotland and WalesRoyles, E. & McEwen, N. 2015 In : Environmental Politics.24, 6, p. 1034-105421 p.
'The Decline and Revival of Welsh Nationalism'Royles, E. & Casey, T. 2015 Encyclopedia of Modern Ethnic Conflicts: Revised and Expanded. Rudolph, J. R. (ed.). 2nd ed.Greenwood Publishing Group, p. 703-722
Commissioners and the Ombudsman and the infrastructure of Welsh Governance: lessons from Wales and lessons for Wales: Policy Briefing ReportRoyles, E. & Powel, D. H. 2014 Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University. 13 p.
Y Comisiynwyr a’r Ombwdsmon a seilwaith Llywodraethiant Cymru: gwersi o Gymru a gwersi i Gymru: Adroddiad Briffio PolisiRoyles, E. & Powel, D. H. 2014 Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University.
A leader in a changing world? Welsh climate change policyRoyles, E. 2013
Wales in the World: Intergovernmental Relations and Sub-state DiplomacyJones, R. L. W. & Royles, E. 2012 In : British Journal of Politics and International Relations.14, 2, p. 250-26919 p.
A 'responsibility' to act globally: investigating the Welsh Assembly Government's engagement in nrg4SDRoyles, E. 2012 Sustainable Development and Subnational Governments. Policy-making and Multi-level Interactions. Bruyninckx, H., Happaerts, S. & Brande, K. V. D. (eds.). First ed. Basingstoke: Springer Nature, p. 160-18020 p. (Development Studies)
A Small Nation but a Global Leader amongst Sub-state Governments? Investigating the Welsh Assembly Government’s climate change and sustainable development activityRoyles, E. 2011 Multi-level Government & the Politics of Climate Change. McEwan, N., Swenden, W. & Bolleyer, N. (eds.). Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 22-254 p.
Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a ChatalwniaRoyles, E. 2010 In : Gwerddon.5, p. 27-5225 p., 2
Small, smart, successful: a nation influencing the 21st century world? The emerging Welsh paradiplomacyRoyles, E. 2010 In : Contemporary Wales.23, p. 142-17029 p.
Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a Chatalwnia – gwersi Catalwnia i Gymru?Royles, E. 2009 Saunders Lewis Memorial Fund. 66 p.
Dysgu Gwleidyddiaeth a Seicoleg trwy gyfrwng y Gymraeg: Adroddiad Terfynol (Teaching Politics and Psychology through the medium of Welsh: Final report)Royles, E. R., Rahman, R. J. & Creunant, G. 2009 Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
Relations with Europe and Local GovernmentJones, A. E. & Royles, E. 2009 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 61-699 p.
Relations with Europe and Local GovernmentMcCallion, M. S. & Royles, E. 2008 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 47-548 p.
Relations with Europe and Local GovernmentMcCallion, M. S. & Royles, E. 2008 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 48-569 p.
Relations with Europe and Local GovernmentMcCallion, M. S. & Royles, E. 2008 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 54-708 p.
Revitalising Democracy? Devolution and Civil Society in WalesRoyles, E. 2007 Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press.
Relations with Europe and Local GovernmentRoyles, E. & Jones, A. E. 2007 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 50-556 p.
Relations with Europe and Local GovernmentRoyles, E. & Jones, A. E. 2007 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 56-638 p.
Relations with Europe and Local GovernmentJones, A. E. & Royles, E. 2007 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 61-7010 p.
Relations with Europe and Local GovernmentJones, A. E. & Royles, E. 2006 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 50-556 p.
Relations with Europe and Local GovernmentJones, A. E. & Royles, E. 2006 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 48-536 p.
Relations with Europe and Local GovernmentRoyles, E. & Jones, A. E. 2006 Wales Devolution Monitoring Report. Jones, R. W. & Scully, R. (eds.). London: UCL Press, p. 61-699 p.
Civil Society and the New Democracy in Post-devolution Wales - A Case Study of the EU Structural FundsRoyles, E. 2006 In : Regional and Federal Studies.16, 2, p. 137-15620 p.
Civil Society and Objective 1Royles, E. 2004 In : Contemporary Wales.16, 1, p. 101-12121 p.
Objective 1Royles, E. 2003 Birth of a Welsh Democracy: The First Term of the National Assembly for Wales. Osmond, J. & Jones, J. B. (eds.). Cardiff: Institute of Welsh Affairs, p. 131-14818 p.