Dr Elin Royles

BSc Prifysgol Cymru Aberystwyth MSc (Econ) Prifysgol Cymru Aberystwyth, PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth

Dr Elin Royles

Uwch Ddarlithydd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Elin â'r Adran fel aelod o staff yn 2003 ac mae'n Uwch-Ddarlithydd. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn ymwneud gyda'r meysydd canlynol:

Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU;

Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl;

Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau;

Cymdeithas sifil;

Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae'n Gadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; yn Aelod o Dim Rheoli'r Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg, yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Aelod o Bwyllgor Gweithredol ac arweinydd thema 'Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau' Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru - WISERD @ Aberystwyth.

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Coordinator
Moderator
Lecturer
Additional Lecturer

Goruchwylio PhD
Devolved politics and sub-state governance Gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru
Polisi a chynllunio ieithyddol

Ymchwil

Prif feysydd ymchwil: Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU; Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl; Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau; Cymdeithas sifil; Polisi a Chynllunio Iaith. Mae’n rhan o’r grantiau ymchwil canlynol: • Education, language and identity ESRC Civil Society Research Centre: Devolution, Social and Economic Change and the Local and Regional Landscapes of Civil Society (WISERD). Work Package 2.3 Co-I gyda’r Athro Rhys Jones (PI) a Co-Is Yr Athro Lindsay Paterson a Dr Fiona O’Hanlon, Prifysgol Caeredin. • Autonomy Movements and Economic and Social justice Co-Investigator H2020 IMAJINE: Integrative Mechanism for Addressing Spatial Injustice and Territorial Inequalities in Europe, Partner Arweiniol: Prifysgol Aberystwyth. Dechrau: Ionawr 2017 am 5 mlynedd • Language Revitalization and Socio-cultural Transformation AHRC networking grant (January 2017 am 2 flynedd) gyda Dr Huw Lewis (PI).Enillodd ei thraethawd doethurol wobr Walter Bagehot y Political Studies Association am y traethawd gorau ym maes llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus yn 2004-05 a rhwng 2005 a 2014 bu’n gyd-olygydd y cyfnodolyn Contemporary Wales.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 14.30-15.30
  • Dydd Iau 11.30-12.30

Cyhoeddiadau

Jones, R & Royles, E 2020, 'Reclaiming Authenticity: The Spaces and Scales of National Sincerity', Environment and Planning C: Politics and Space. https://doi.org/10.1177/2399654420915577
Jones, R & Royles, E 2020, 'The state, civil society and the shadow state: Analysing three vectors of relationality', Geoforum, vol. 114, pp. 40-48. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.05.017
Royles, E & Lewis, H 2019, 'Language policy in multi-level systems: A historical institutionalist analysis', British Journal of Politics and International Relations, vol. 21, no. 4, pp. 709-727. https://doi.org/10.1177/1369148119845341
Royles, E 2019, Revitalise Project - Workshop Briefing Report 3: Language revitalisation and economic transformation.
Lewis, H, Royles, E & McLeod, W 2019, Revitalise Project - Workshop Briefing Report 4: Language revitalisation, mobility and the transformation of family life.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil