Dr Huw Lewis

BA Prifysgol Cymru MA Prifysgol Cymru PhD P

Dr Huw Lewis

Uwch Ddarlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Proffil

Ymunodd Huw â'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn aelod o staff ym mis Medi 2009. Cyn hynny bu'n astudio yn yr adran fel myfyriwr israddedig ac uwchraddedig. Roedd ei ymchwil doethurol, a gwblhaodd ym mis Mai 2009, yn canolbwyntio ar y dimensiwn normadol mewn ymdrechion i adfywio ieithoedd lleiafrifol.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Tutor
Lecturer
Moderator

Goruchwylio PhD
Damcaniaeth Wleidyddol Normadol

Amlddiwylliannedd

Gwleidyddiaeth a Pholisi Cymru

Gwleidyddiaeth Cymru a'r Deynras Unedig

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Huw yn cynnwys: damcaniaeth wleidyddol normadol; trafodaethau'n ymwneud ag amlddiwylliannedd a chenedlaetholdeb; gwleidyddiaeth iaith a gwleidyddiaeth Cymru.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 11.30-12.30
  • Dydd Gwener 13:30-14:30

Cyhoeddiadau

Lewis, H & Cunnington Wynn, L 2024, ARFOR, allfudo a’r Gymraeg: Gwersi o ymchwil cyfoes ym maes allfudo i gefnogi gwaith rhaglen ARFOR II. Centre for Welsh Politics and Society.
Lewis, H & Cunnington Wynn, L 2024, ARFOR, out-migration and the Welsh language: Findings from recent research on out-migration to inform the work of the ARFOR II programme. Centre for Welsh Politics and Society.
Hughes, B, Jones, K, Jones, R & Lewis, H 2023, Adolygiad o Gynllun Grantiau Llywodraeth Cymru i Hyrwyddo a Hwyluso’r Defnydd o’r Gymraeg. Llywodraeth Cymru | Welsh Government.
Lewis, H & Royles, E 2023, Governance, complexity, and multi-level language policy and planning. in M Gazzola, F Grin, L Cardinal & K Heugh (eds), The Routledge Handbook of Language Policy and Planning. Taylor & Francis, pp. 272-285. 10.4324/9780429448843-22
Lewis, H & Royles, E 2022, Examining the Political Origins of Language Policies. in W McLeod, R Dunbar, K Jones & J Walsh (eds), Language, Policy and Territory: A Festschrift for Colin H. Williams. Springer Nature, pp. 19-37. 10.1007/978-3-030-94346-2_2
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil