Dr Huw Lewis

BA Prifysgol Cymru MA Prifysgol Cymru PhD P

Dr Huw Lewis

Darlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Proffil

Ymunodd Huw â'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn aelod o staff ym mis Medi 2009. Cyn hynny bu'n astudio yn yr adran fel myfyriwr israddedig ac uwchraddedig. Roedd ei ymchwil doethurol, a gwblhaodd ym mis Mai 2009, yn canolbwyntio ar y dimensiwn normadol mewn ymdrechion i adfywio ieithoedd lleiafrifol. Roedd y gwaith yn derbyn cefnogaeth dyfarniad ESRC 1+3. Elwodd hefyd ar gyfnod yn ysgolhaig ymweliadol ym Mhrifysgol Queens, Ontario; cyfle a gododd yn dilyn gwahoddiad oddi wrth yr Athro Will Kymlicka. Mae Huw yn siaradwr Cymraeg a Saesneg rhugl ac yn addysgu ac yn goruchwylio yn y ddwy iaith, ar lefel israddedig ac uwchraddedig.

Dysgu

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Huw yn cynnwys: damcaniaeth wleidyddol normadol; trafodaethau'n ymwneud ag amlddiwylliannedd a chenedlaetholdeb; gwleidyddiaeth iaith a gwleidyddiaeth Cymru. Ar hyn o bryd mae'n ceisio datblygu ei ymchwil doethurol drwy baratoi cyfres o gyhoeddiadau'n canolbwyntio ar ddimensiwn normadol yr ymdrechion i adfywio ieithoedd lleiafrifol. Yn benodol, mae'n ceisio sefydlu pa fath o fesurau adfywio y gellir eu hystyried yn dderbyniol o bersbectif ryddfrydol-ddemocrataidd. Ymhlith y cyhoeddiadau a ddylai godi o ymchwil o'r fath mae monograff, â'r teitl arfaethedig Liberalism and Language Revival.

Cyhoeddiadau

Royles, E & Lewis, H 2019, 'Language policy in multi-level systems: A historical institutionalist analysis', British Journal of Politics and International Relations, vol. 21, no. 4, pp. 709-727. https://doi.org/10.1177/1369148119845341
Jones, R & Lewis, DH 2019, New Geographies of Language: Language, Culture and Politics in Wales. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities, Springer Nature. https://doi.org/10.1057/978-1-137-42611-6
Lewis, H, Royles, E & McLeod, W 2019, Revitalise Project - Workshop Briefing Report 4: Language revitalisation, mobility and the transformation of family life.
Jones, R & Lewis, D 2018, Introducing the Geographies of Language. in New Geographies of Language: Language, Culture and Politics in Wales. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities, Springer Nature.
Lewis, D & Royles, E 2018, 'Language Revitalisation and Social Transformation: Evaluating the Language Policy Frameworks of Sub-state Governments in Wales and Scotland', Policy and Politics, vol. 46, no. 3, pp. 503-529. https://doi.org/10.1332/030557317X14938075758958
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil