Dr Huw Lewis

BA Prifysgol Cymru MA Prifysgol Cymru PhD P

Dr Huw Lewis

Darlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Proffil

Ymunodd Huw â'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn aelod o staff ym mis Medi 2009. Cyn hynny bu'n astudio yn yr adran fel myfyriwr israddedig ac uwchraddedig. Roedd ei ymchwil doethurol, a gwblhaodd ym mis Mai 2009, yn canolbwyntio ar y dimensiwn normadol mewn ymdrechion i adfywio ieithoedd lleiafrifol.

Dysgu

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Huw yn cynnwys: damcaniaeth wleidyddol normadol; trafodaethau'n ymwneud ag amlddiwylliannedd a chenedlaetholdeb; gwleidyddiaeth iaith a gwleidyddiaeth Cymru.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mercher 13.30-14.30
  • Dydd Iau 13.30-14.30

Cyhoeddiadau

Royles, E & Lewis, H 2019, 'Language policy in multi-level systems: A historical institutionalist analysis', British Journal of Politics and International Relations, vol. 21, no. 4, pp. 709-727. https://doi.org/10.1177/1369148119845341
Jones, R & Lewis, DH 2019, New Geographies of Language: Language, Culture and Politics in Wales. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities, Springer Nature. https://doi.org/10.1057/978-1-137-42611-6
Lewis, H, Royles, E & McLeod, W 2019, Revitalise Project - Workshop Briefing Report 4: Language revitalisation, mobility and the transformation of family life.
Jones, R & Lewis, D 2018, Introducing the Geographies of Language. in New Geographies of Language: Language, Culture and Politics in Wales. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities, Springer Nature.
Lewis, D & Royles, E 2018, 'Language revitalisation and social transformation: Evaluating the language policy frameworks of sub-state governments in Wales and Scotland', Policy and Politics, vol. 46, no. 3, pp. 503-529. https://doi.org/10.1332/030557317X14938075758958
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil