Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Darllenwyr Cysylltiol (Sconul)

Mae'r cynllun mynediad SCONUL wedi'i atal oherwydd COVID 19. Am fanylion pellach, ewch i wefan SCONULNi ellir adnewyddu cyfrifon sydd yn dod i ben, mi fydd angen dychwelyd pob eitem a fenthycwyd o dan y cynllun erbyn 31 Mawrth 2021.

Cwblhewch y ffurflen ar-lein i wneud cais am fynediad SCONUL: Ffurflen mynediad SCONUL

 

Mae eich cyfrif cyfrifiadurol yn eich galluogi i:

Bydd modd i chi actifadu eich cyfrif TG prifysgol ar-lein unwaith y bydd eich cais am aelodaeth Sconul PA wedi'i phrosesu.   Anfonir e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau i wneud hyn pan fydd eich cyfrif yn barod.

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber ar-lein fel ei fod yn barod i chi pan fyddwch yn cyrraedd y campws.

 

Defnyddio Llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth

Mae croeso i ddarllenwyr SCONUL ddefnyddio ein terfynfa 'Cerdded i Mewn i Adnoddau Electronig'

 Mae'r gwasanaeth 'Mynediad i Mewn i Adnoddau Electronig' yn rhoi mynediad i ddefnyddwyr SCONUL i nifer o adnoddau electronig, megis e-gyfnodolion a chronfeydd data, lle mae cytundebau trwyddedu'n caniatáu. Oherwydd y cytundebau trwyddedu hyn, ni allwn gynnig mynediad llawn i ddefnyddwyr SCONUL i'n hadnoddau ar-lein.