Argraffu, Copïo a Sganio Hunan-wasanaeth

Argraffu a Chopïo Hunan-wasanaeth

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu gwasanaeth argraffu ‘dilynwch fi’ sy’n golygu:

Golygu hyn os yw’r peiriant agosaf atoch yn cael ei ddefnyddio, gallwch fynd â defnyddio un arall. Konica Minolta C364 yw pob dyfais – mae ganddynt yn union yr un swyddogaethau ac yn cynnal systemau gweithredu Windows, Mac a Linux.

Argraffu:

Copïo:

Sganio:

Nodweddion eraill

Maent yn rhatach

  • A4 du a gwyn wedi gostwng o 5c i 3c
  • A4 lliw wedi gostwng o 30c i 6c
  • A3 du a gwyn wedi gostwng o 10c i 4c
  • A3 lliw wedi gostwng o 60c i 7c

Maent yn wyrddach

  • Yn defnyddio papur wedi ei ailgylchu
  • Yn defnyddio llai o ynni
  • Gellir ailgylchu’r defnyddiau traul a’r cyfarpar ar ddiwedd oes (Mwy o fanylion)

Maent yn gyflymach

  • 20 eiliad i gynhesu
  • 5.3-6.9 eiliau i gopïo/argraffu’r dudalen gyntaf
  • Hyd at 36 tudalen y funud i argraffu/copïo

Am wybodaeth lawn ynglŷn â defnyddio’r gwasanaeth hwn gwelwch ein cwestiynau cyffredin ar argraffu

Costau argraffu, llungopïo a sganio - hunanwasanaeth

  Argraffu a llungopïo mewn du a gwyn Argraffu a llungopïo mewn lliw Sganio
A4 4c 7c Am ddim
A3 5c 8c Am ddim