Canolfan Geffylau Lluest

Mae’r ganolfan ddysgu bwrpasol hon ar Gampws Llanbadarn Prifysgol Llanbadarn.

Mae 30 o stablau hurio llety yn unig yn y Ganolfan Geffylau, 13 ohonynt yn focsys Lodden o’r radd flaenaf.  Ceir yno badogau pori yn agos at y stablau, a’r cwbl yn gaeedig ac yn hawdd mynd ato.

Cyfleusterau

Cyfleusterau

  • Arena farchogaeth dan do o faint rhyngwladol (60x30m, llawr llwch isel, seddi i 250 o bobl i ddod i wylio)
  • Ysgol awyr agored
  • Man cerdded ceffylau a lloc crwn
  • Cytiau rhydd a chytiau arddangos

Astudio a Hyfforddi

Yn ogystal â’r cynlluniau ceffylau israddedig llawn amser a’r rhaglenni ceffylau uwchraddedig drwy gwrs sydd ar gael, mae’r Ganolfan hefyd yn un o sefydliadau marchogaeth ‘Where to Train’ Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS). Caiff y myfyrwyr gyfle i weithio i ennill cymhwyster BHS mewn Gofalu am Geffylau a Marchogaeth o Gam Un BHS hyd at BHSll (Hyfforddwr Canolraddol), sy’n cynnwys Cam 4 BHS.

Chwilio am gyrsiau ceffylau israddedig ac ôl-raddedig

DIY Livery

Cyfieithu i ddilyn

Digwyddiadau

Cynhelir digwyddiadau wythnosol o fis Medi tan fis Mehefin, gan gynnwys cystadlaethau dressage a neidio ceffylau, yn ogystal â darlithoedd arddangos a’r Colocwiwm Atgenhedlu Ceffylau (CFER) a gynhelir yn flynyddol.

Manylion holl Weithgareddau Canolfan Geffylau Lluest

Dod o hyd i ni


View Lluest Equine Centre in a larger map