Astudiaethau Israddedig

 

Mae'r Adran Gwyddorau Bywyd yn ganolfan ymchwil ac addysg o safon fyd-eang sy’n cynnig amgylchedd eithriadol i fyw ac astudio ynddo. 

Mae’r myfyrwyr sy’n astudio yn yr Adran Gwyddorau Bywyd yn cael eu dysgu gan arweinwyr yn eu meysydd, ac mae’r dysgu hwnnw’n arloesol ac yn cael ei arwain gan waith ymchwil. Mae’r myfyrwyr hefyd yn cael defnyddio’r adnoddau sydd o’r radd flaenaf. Mae'r Adran y Gwyddorau Bywyd yn canolbwyntio’n gryf ar sgiliau i’r gweithle ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod ein myfyrwyr yn datblygu er mwyn sicrhau llwyddiant yn eu gyrfaoedd yn y tymor hir.