Dysgu o Bell IBERS - Cyrsiau BioArloesedd ac Amaethyddiaeth

Rydym yn cynnig modiwlau annibynnol y gellir eu hastudio ar gyfer Datblygiad Personol Parhaus neu eu defnyddio i adeiladu at gymwysterau uwchraddedig.

I gael rhestr lawn o'n modiwlau a rhagor o fanylion am sut y cânt eu cyflwyno, ewch i ibersdl.org.uk

Mae ein modiwlau BioArloesedd ar gael trwy ddysgu o bell i bobl sy’n byw neu’n gweithio yn y Deyrnas Unedig neu'n rhyngwladol, ac sydd â chefndir mewn gwyddoniaeth, bwyd, bwyd-amaeth, biotechnoleg neu wastraff.

Ysgoloriaethau Rhyngwladol

Mae ysgoloriaethau rhyngwladol o hyd at 80% ar gael: I gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais ewch i ibersdl.org.uk/registration/international-scholarships neu cysylltwch â ni i gael rhagoro o fanylion am y broses ymgeisio.

Dyma'r cyrsiau yr ydym yn eu cynnig drwy ddysgu o bell ar hyn o bryd:

MSc BioInnovation
MRes BioInnovation
MSc Sustainable and Efficient Food Production
MRes Agriculture 
DAg Professional Doctorate in Agriculture
UCert Farm Consultancy and Knowledge Exchange