Urddo chwe Chymrawd

04 Ebrill 2007

Rhoddir y teitl Cymrawd er Anrhydedd i rai sydd naill ai'n gyn-fyfyrwyr o fri neu sydd â chysylltiad agos â'r Brifysgol neu â bywyd Cymru. Eleni bydd y Cymrodyr yn cael eu cyflwyno yn ystod wythnos y seremonïau gradd ym mis Ngorffennaf.

Y Brifysgol yn lansio gradd newydd ategol mewn amaethyddiaeth organig

17 Ebrill 2007

Bydd gradd BSc newydd mewn amaethyddiaeth organig yn cael ei chynnig o fis Medi 2007 ymlaen, wedi ei thargedu at fyfyrwyr sydd wedi cwblhau HND neu gradd sylfaenol mewn amaethyddiaeth cyffredinol neu organig neu bwnc perthnasol.

'After Trident: Peace and Proliferation?'

23 Ebrill 2007

Bydd y newyddiadurwr a'r awdur enwog John Gittings yn traddodi Darlith Flynyddol 2007 Sefydliad Coffa Astudiaethau Rhyngwladol David Davies yn y Brifysgol ddydd Mercher 25 Ebrill. Cynhelir y ddarlith, a fydd yn agored i'r cyhoedd, yn yr Hen Neuadd, yr Hen Goleg, am 6.00 y.h.

Yr Haul mewn 3D

23 Ebrill 2007

Mae gwyddonwyr o Aber wedi cynhyrchu'r darluniau tri dimensiwn cyntaf oll o'r haul gan defnyddio data o STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory), taith ofod NASA, a gafodd ei lansio yn llwyddiannus yn Hydref 2006.

Llwyddiant rhagbrawf Pencampwriaethau'r Byd

27 Ebrill 2007

Cafodd y rownd ragbrofol paralympaidd olaf ar gyfer Pencamwriaethau Para Dressage y Byd, ei chynnal yng Nghanolfan Geffylau'r Brifysgol ddydd Sadwrn 28 Ebrill, ac yn ôl y cystadleuwyr a'r beirniad roedd yn llwyddiant mawr.

Gweithredu Polisi Dim Ysmygu newydd y Brifysgol

02 Ebrill 2007

O ganlyniad i'r ddeddfwriaeth newydd i wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru sydd yn dod i rym ddydd Llun 2 Ebrill 2007, mae'r Brifysgol wedi diweddaru ei Pholisi Ysmygu i fodloni gofynion y ddeddfwriaeth.