Prifysgol yn penodi Is-Lywydd newydd

31 Hydref 2007

Mrs Elizabeth France CBE BScEcon, Hon DSc, Hon DLitt, Hon D Laws, the Telecommunications and Energy Supply Ombudsman and previously the UK's first Information Commissioner, has been appointed a Vice-President of Aberystwyth University

Breaking through the Consensus: The Case for Liberalism in Welsh Politics

01 Tachwedd 2007

Nos Lun 12 Tachwedd, traddodir Darlith Flynyddol 2007 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru gan un o aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad, Kirsty Williams. Teitl ei darlith fydd “Breaking through the Consensus: The Case for Liberalism in Welsh Politics”

Iran a'r Gorllewin

20 Tachwedd 2007

Bu rhaid gohirio'r gynhadledd 'Prospects for Trust-building between the West and Iran' o ganlyniad i amgylchiadau annisgwyl.

Plant Mewn Angen

19 Tachwedd 2007

Dydd Iau 15fed o Dachwedd,bu staff a myfyrwyr yn y Sefydliad Gwyddorau Gwledig gystadlu yn erbyn eu gilydd mewn gêm bêl droed unigryw a'r gyfer y gystadleuaeth flynyddol 'Cwpan Wellie'.

S4C: Y Chwarter Canrif Cyntaf

02 Tachwedd 2007

Mae Prif Weithredwr S4C ynghyd â dau o'i rhagflaenwyr yn y swydd yn ymgynnull yn Aberystwyth heddiw ac yfory, 2-3 Tachwedd, ar gyfer cynhadledd arbennig i nodi 25 mlynedd ers sefydlu Sianel Pedwar Cymru.

'Byw yng Nghanol Newid – 2'

27 Tachwedd 2007

Jason Chess, Cyfreithiwr a Phartner yng nghwmni cyfreithiol Wiggan LLP, sef cwmni sy'n arbenigo yn y cyfryngau a thechnoleg, fydd yn traddodi Darlith Flynyddol y Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig 2007 ar ddydd Gwener 30 Tachwedd.

Rwy'n Caru Aber

20 Tachwedd 2007

Mae Undeb Myfyrwyr Aber yn gofyn paham fod myfyrwyr yn mwynhau astudio yma, a barn bobl leol am y myfyrwyr.

Deall gefell tanllyd y Ddaear

29 Tachwedd 2007

Cafwyd cydnabyddiaeth ers tro fod y Ddaear a'r blaned Gwener yn rhannu nodweddion ond mae canlyniadau o'r llong ofod Venus Express, sydd wedi eu cyhoeddi yn 'Nature' yn dangos pa mor wahanol ydynt mewn gwirionedd yn ôl yr Athro Manuel Grande, cy-ymchwilydd ar yr offeryn ASPERA-4.

Ras gyfnewid dros fywyd

21 Tachwedd 2007

Mae tim o fyfyrwyr, o dan arweinyddiaeth Llinos Thomas sydd wedi gwella o gancr, yn galw ar staff a myfyrwyr i ymuno â nhw ar gyfer 'Relay for Life' Ymchwil Cancr sydd yn cael ei chynnal ar y 1af o Fawrth 2008.

Canu ac efelychu eu cymdogion

27 Tachwedd 2007

Fel pob carwr drwg mae Telor yr Hesg yn colli diddordeb yn llwyr ac yn rhoi'r gorau i ganu am weddill y flwyddyn ar ôl dod o hyd i gymar. Ond mae mwy i hyn yn ôl Dr Rupert Marshall.

Cadair UNESCO

29 Tachwedd 2007

Dyfarnwyd Cadair UNESCO mewn HIV/AIDS, Addysg a Diogelwch i'r Athro Colin McInnes o Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol.