Llunio Cymru yfory

25 Medi 2008

Mae ymchwilwyr o Aberystwyth yn paratoi i chwarae rhan flaenllaw mewn sefydliad newydd gwerth £9m a fydd yn cynorthwyo llywodraeth, llunwyr polisi a busnesau i daclo problemau cymdeithasol mawr Cymru.

Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2008

12 Medi 2008

Unwaith eto mae Aberystwyth yn Rhif 1 yng Nghymru am Fodlonrwydd Myfyrwyr yn ôl Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr a gyhoeddwyd yr wythnos hon.

Llwyddiant recriwtio

16 Medi 2008

Bydd Aber yn dderbyn y nifer uchaf erioed o israddedigion pan fydd y Glas Fyfyrwyr yn cyrraedd ar y penwythnos. Cafwyd cynnydd o 18% yn nifer yr israddedigion sydd wedi derbyn lle yma.

Milltiroedd bwyd

16 Medi 2008

Mae'r Brifysgol yn lleihau ei hôl troed carbon drwy brynu hyd at 90% o'i bwyd oddi wrth gyflenwyr lleol a darparu cig a llysiau ei hunan.

Marc Safon

24 Medi 2008

Dyfarnwyd Marc Safon Ymddiriedolaeth Frank Buttle i'r Rhai Sy'n Gadael Gofal mewn Addysg Uwch i'r Brifysgol, marc sy'n cydnabod sefydliadau sydd yn mynd gam ymhellach wrth gefnogi myfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal cyhoeddus.