Darlith Gyhoeddus

31 Ionawr 2011

Fonesig Gill Morgan, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cynulliad Cymru, i ddarlithio ar ‘Government in Wales: the Next Ten Years’.

Penodi Is-Ganghellor

25 Ionawr 2011

Penodwyd yr Athro April McMahon yn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Cerdded o amglych y byd

17 Ionawr 2011

Mesurwyr camau rhad ac am ddim i staff sydd yn fodlon cerdded o amgylch y byd mewn 80 diwrnod.

Seminar Refferendwm

17 Ionawr 2011

Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru yn cynnal semniar yr nos Fercher 19eg Ionawr i drafod y Refferendwm.

Hyfforddi athrawon

14 Ionawr 2011

Prif Weinidog i lansio Canolfan newydd Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru.

UKPASS

13 Ionawr 2011

Aberystwyth yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ymuno â UKPASS, y gwasanaeth ymgeisio ar-lein i ddarpar fyfyrwyr uwchraddedig.

Gwahoddiad gweinidogol

12 Ionawr 2011

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn gwahodd Cyfarwyddwr IBERS i ymuno â Grŵp Cynghori ar Fusnes Cymru.

Taith i begwn y de

06 Ionawr 2011

Rhewlifegydd o SDGD yn arwain taith i begwn y de i astudio newid yn yr hinsawdd.

Anrhydeddu biolegydd môr

03 Ionawr 2011

Anrhydeddu Dr John Fish gyda MBE am ei wasanaeth i’r diwydiant pysgota a’r amgylchedd morol.