Iâ tenau

06 Rhagfyr 2011

Y rhewlifegydd, Dr Alun Hubbard, yn trafod dyfodol silff iâ'r Ynys Las ar raglen y BBC, Frozen Planet.

Cynghrair Strategol newydd

07 Rhagfyr 2011

Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn cyhoeddi Cynghrair Strategol newydd.

Perfformiad cyntaf o ‘The Forty’

07 Rhagfyr 2011

Yr wythnos hon bydd darlithwyr a myfyrwyr yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn cyflwyno’r perfformiadau cyntaf o gasgliad o ddramâu, The Forty.

Penodi Dirprwy Is-Ganghellor newydd

07 Rhagfyr 2011

Penodi’r Athro John Grattan i swydd Dirprwy Is-Ganghellor â chyfrifoldeb dros Ddysgu, Addysgu a Chyflogadwyedd.

‘Galw pob Aber-preneur!’

12 Rhagfyr 2011

Cynhelir Wythnos Cychwyn Busnes y Brifysgol ar y campws o ddydd Mawrth 13 i ddydd Iau 15 o Rhagfyr 2011.

Canu fel cana’r aderyn

12 Rhagfyr 2011

Ymchwil newydd yn dangos taw adeiladau sy’n newid sut mae adar yn canu mewn dinasoedd.

Medal y Pegynau

14 Rhagfyr 2011

Ail wobr Medal y Pegynau i Athro Rhewlifeg o Aberystwyth.

Dr Andy Breen

14 Rhagfyr 2011

Gyda thristwch mawr y nodwn farwolaeth Dr Andrew Breen, Uwch Ddarlithydd yn y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg.

Apiau’r Brifysgol

20 Rhagfyr 2011

Rhian Hayward yn ysgrifennu yn y Guardian ar sut y gall prifysgolion fanteisio’n fasnachol o ddatblygu apiau symudol.