Y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i arwyddo Addewid Iechyd Meddwl

27 Tachwedd 2013

Staff a myfyrwyr yn arwain y ffordd i helpu i dorri'r distawrwydd ynghylch iechyd meddwl.

Canolfan y Celfyddydau yn cefnogi ymgyrch RSPB

18 Rhagfyr 2013

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth wedi’i ddewis fel un o bum safle pwysig yng Nghymru i hyrwyddo ymgyrch RSPB Cymru ‘Rhoi Cartref i Natur’.

Diwrnod Agored Rhithwir

04 Rhagfyr 2013

Diddordeb mewn astudio yn Aberystwyth? Beth am ymweld â’n Diwrnod Agored Rhithwir ar ddydd Iau 5 Rhagfyr.

Cynhadledd myfyrwyr seicoleg

04 Rhagfyr 2013

Bydd Aberystwyth yn cynnal Cynhadledd Flynyddol Myfyrwyr Cymru'r Gymdeithas Seicolegol Brydeinig ym mis Ebrill 2014.

Pennaeth newydd Cyfrifiadureg

06 Rhagfyr 2013

Penodwyd Dr Bernard Tiddeman, arbenigwr mewn dadansoddi delweddau wybneb, yn Bennaeth ar yr Adran Gyfrifiadureg.

Twyllo pryfaid drwy eu dallu â phatrymau

06 Rhagfyr 2013

Mae’r Sŵolegydd o IBERS Dr Roger Santer wedi cynnal astudiaeth sy’n dangos bod locustiaid yn profi ‘dallineb symud’ pan fydd gwrthrychau ysglyfaethus â phatrymau cyferbyniol yn agosáu atyn nhw.

Dathlu llwyddiant y Gynghrair Strategol

04 Rhagfyr 2013

Heddiw , 4 Rhagfyr 2013, bydd Cynghrair Strategol Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn cael ei dathlu yn y Senedd .

Cyswllt Sir Benfro â Chôr y Cewri

10 Rhagfyr 2013

Gwyddonwyr yn datgelu ffynhonnell fawr arall o un o'r mathau garreg las a geir yng Nghôr y Cewri.

Cyn bostmon a myfyriwr Prifysgol Aberystwyth yn ennill gwobr dysgu

09 Rhagfyr 2013

Stephen Jones yn derbyn Gwobr Athro Sefydliad Ffiseg ar gyfer gwaith eithriadol.

Ymchwil folcano ar restr fer Lloyd’s

16 Rhagfyr 2013

Academydd o Aberystwyth ar restr fer Gwobr Gwyddoniaeth Ymchwil Risg Lloyd’s.

Y Brifysgol yn croesawu statws Hywel Dda

16 Rhagfyr 2013

Hywel Dda yn ennill statws Bwrdd Iechyd Prifysgol

Cyfarwyddwr Dros Dro i IBERS

16 Rhagfyr 2013

Penodi’r Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil y Brifysgol, yn Gyfarwyddwr Dros Dro ar IBERS. 

Academyddion Prifysgol Aberystwyth yn diogelu £2.1 miliwn

17 Rhagfyr 2013

Gwaith ymchwil i ddangos sut mae ymchwil gwyddonol ar amaethyddiaeth yn effeithio’r economi, cymdeithas a'r amgylchedd yn Ewrop.

Graddedigion Aber yn wynebu Paxman

16 Rhagfyr 2013

Prifysgol Aberystwyth ymhlith 14 prifysgol fydd yn cystadlu ar raglen Nadolig University Challenge eleni.

Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion

16 Rhagfyr 2013

Prifysgol Aberystwyth yn llofnodi Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion

IBERS yn ymestyn cynghrair bridio ceirch gyda Senova

19 Rhagfyr 2013

IBERS yn parhau i ddatblygu ymchwil blaengar bridio ceirch

Buddsoddiad sylweddol mewn biotechnoleg diwydiannol

20 Rhagfyr 2013

Rhan flaenllaw i IBERS mewn prosiect biotechnoleg diwydiannol newydd £18m.

Pennaeth newydd Cyfraith a Throseddeg

20 Rhagfyr 2013

Penodwyd yr Athro John Williams yn Bennaeth newydd ar Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Datganiad y Brifysgol

23 Rhagfyr 2013

Y broses beilot ar gyfer paru a gosod a’r strwythurau newydd arfaethedig.

Dathlu 2013

23 Rhagfyr 2013

Wrth i 2013 ddiwryn i ben, dyma edrych yn ól dros rai o uchafbwyntiau'r flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.