Myfyrwyr yn dychwelyd i Breswylfeydd Glan y Môr

03 Chwefror 2014

Cafodd tua 600 o fyfyrwyr eu hadleoli dros y penwythnos rhag ofn a nawr maent yn dychwelyd i’w neuaddau.

Dau uwch benodiad newydd

03 Chwefror 2014

Penodi cyfarwyddwyr Cyfathrebu, Marchnata a Materion Cyhoeddus a Datblygu a Chysylltiadau Alumni.

Tymheredd uchel yn effeithio ar ffrwythlondeb

04 Chwefror 2014

Gwyddonwyr IBERS yn canfod protein sy'n hanfodol i ffrwythlondeb gwrywaidd mewn planhigion.


 

Galw ar ysgolion uwchradd Ceredigion

05 Chwefror 2014

Manteisiwch argronfa gwerth £30,000 sy'n galluogi myfyrwyr i ymgysylltu'n uniongyrchol ag ymchwilwyr.

Arwyddocâd cyfraith ryngwladol wrth lunio polisii

05 Chwefror 2014

“Too much law in it: Reflections on International law and foreign policy”

Beth yw diben cael trefn seneddol?

07 Chwefror 2014

Prif Glerc Tŷ'r Cyffredin yn sôn am y rheolau sy'n rheoli trafodaeth.

Sicrwydd ansawdd

07 Chwefror 2014

Penodi’r Athro John Grattan yn aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.

Mapio newid hinsawdd

10 Chwefror 2014

Mapiau newydd yn dangos sut y gallai rhywogaethau symud mewn ymateb i gynhesu byd-eang.

Dr Huw Morgan yn ennill gwobr er cof am ysgolhaig ifanc

10 Chwefror 2014

Gwyddonydd yn cael ei wobrwyo am gyfraniad sylweddol ym maes gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Brolio am lwyddiant

11 Chwefror 2014

Bydd y Brifysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth myfyrwyr y Sefydliad Siartredig Marchnata eleni.

Gwella llywodraethu dŵr o gwmpas y byd

13 Chwefror 2014

Athro Emeritws wedi ei benodi yn Brif Aseswr i wella'r broses o reoli dŵr a glanweithdra o amgylch y byd.

Galw ar fyfyrwyr entrepreneuriaid

14 Chwefror 2014

Dyw hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais ar gyfer cystadleuaeth Gwobr CaisDyfeisio eleni.

Hyrwyddo defnydd iaith

14 Chwefror 2014

Cynllun cyfannol arloesol i hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg.

Dau artist nodedig yn arddangos yn yr Ysgol Gelf

17 Chwefror 2014

Arddangosfa o waith gan Ray Howard-Jones a Keith Vaughan i’w gweld yn y Brifysgol.

Pŵer y Placebo

17 Chwefror 2014

Dr Chris Beedie ar raglen Horizon y BBC yn dangos sut y gall cyffuriau ‘ffug’ wella perfformiad ym myd chwaraeon.

Cyfres o ddarlithoedd am dywydd eithafol

19 Chwefror 2014

Ymgynghorydd golygydd amgylchedd y Guardian, Duncan Clark, yn dechrau cyfres o ddarlithoedd am dywydd eithafol a newid yn yr hinsawdd.

Ateb gwreiddiol i atal llifogydd

20 Chwefror 2014

IBERS yn datblygu glaswelltydd newydd a fydd yn galluogi priddoedd glaswelltir i ddal mwy o ddŵr glaw.

Y Brifysgol yn derbyn ymweliad Cynulliad Cymru

21 Chwefror 2014

Aberystwyth yn croesawu Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cymru.

Dathlu Gŵyl Dewi Sant

24 Chwefror 2014

Wythnos gyfan o ddathlu diwrnod Nawdd Sant Cymru.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

25 Chwefror 2014

Bydd y Brifysgol yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau o ddydd Llun 3 tan ddydd Sul 9 Mawrth.

Prydain a chwestiwn Palestina

26 Chwefror 2014

Darlith Flynyddol Sefydliad Coffa David Davies yn croesawu'r Athro Rosemary Hollis.

Gwobr Llyfr Plant Firefly 2014

28 Chwefror 2014

Aelod o staff Aberystwyth yn ennill contract llyfr.

Cymrawd wedi’i anrhydeddu

28 Chwefror 2014

Urddo'r Athro Douglas Kell CBE, cyn Brif Weithredwr y BBSRC a chyn academydd yma yn Aberystwyth, yn Gymrawd.