San Francisco yn galw i dîm Sailbot Aber

02 Mehefin 2014

Tri o fyfyrwyr israddedig Prifysgol Aberystwyth yn cystadlu yn Sailbot2014 eleni. 

Cyfarwyddwr Moeseg a Chydraddoldeb

02 Mehefin 2014

Penodi’r Athro Kate Bullen i swydd Cyfarwyddwr Moeseg a Chydraddoldeb.

Tabl cynghrair prifysgol y Guardian

03 Mehefin 2014

Ymateb i gyhoeddi Tabl cynghrair prifysgol y Guardian.

Yr Hen Goleg yn croesawu AberOpera

04 Mehefin 2014

Cyngerdd o ffefrynnau operatig i gefnogi Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor, Ambiwlans Awyr Cymru.

Myfyrwyr PrentisAber yn datblygu ap hygyrchedd y Brifysgol

04 Mehefin 2014

Prosiect peilot i ddyfeisio a chyflwyno ap i wella mynediad ar gampws Prifysgol Aberystwyth.

Adeiladu cysylltiadau ag Iwerddon

04 Mehefin 2014

Aberystwyth wedi arwyddo cytundeb newydd â Choleg Galwedigaethol Enniscorthy yn Iwerddon.

Ruth ar restr fer Gwobr Aber yn Gyntaf

05 Mehefin 2014

Mae Ruth Fowler, gweinyddwraig Rhwydwaith WISE a thiwtor preswyl yn Neuadd Breswyl Pantycelyn, ar restr fer Gwobr Arwyr Di-glod.   

Argraffu robot 3D

06 Mehefin 2014

Darn wrth ddarn, mae robot, lle mae ei gydrannau’n gallu cael eu ‘printio’ gan ddefnyddio argraffydd 3D, yn dod yn realiti mewn labordy yma yn Aberystwyth.

Cadair Rendel newydd

06 Mehefin 2014

Penodi’r Athro Sarah Prescott i Gadair Rendel Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Dathlu Wythnos y Prifysgolion

09 Mehefin 2014

Llwybr celf “Celfyddyd a Gwyddor Ansawdd Bywyd” yn rhan o ddathliadau Prifysgol Aberystwyth o Wythnos y Prifysgolion 2014 (9-15 Mehefin).

IBERS yn creu budd economaidd o £365m

10 Mehefin 2014

Adroddiad gan ymgynghorwyr economaidd annibynnol, BIGGAR Economics, yn dangos bod IBERS yn creu £12.18 o fudd am bob £1 o fuddsoddiad cyhoeddus.

Ysgol yn lansio taith i’r gofod

10 Mehefin 2014

Disgyblion o Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn paratoi i lansio taith i’r gofod gyda chymorth arbenigwr mewn roboteg o Brifysgol Aberystwyth.

Llyfr y Flwyddyn 2014

11 Mehefin 2014

Myfyrwyr neu gyn-fyfyrwyr Aberystwyth ar restr fer pob un o’r categorïau gwobrau Saesneg Llyfr y Flwyddyn.

Gwybodaeth Gyfrifiadurol Wir Ddefnyddiol

13 Mehefin 2014

Aberystwyth yn cynnal gweithdai RUCK ar 25 a 26 Mehefin i wella sgiliau diwydiant datblygu meddalwedd.

Lluniau anhygoel taith ofod Aberystwyth

13 Mehefin 2014

Cafwyd lluniau anhygoel o Gymru yn dilyn y daith ofod gafodd ei lansio o Ysgol Gymraeg Aberystwyth ddoe, ddydd Iau 12 Mehefin.

Mynediad Am Ddim 2014

17 Mehefin 2014

Prifysgol Aberystwyth yn agor ei drysau i’r gymuned leol ar ddydd Sadwrn 21 Mehefin.

IBERS yng ngarddwest Gardener’s Question Time

17 Mehefin 2014

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu IBERS, Dr John Warren, i drafod arferion rhywiol ecsotig planhigion yng Ngharddwest Haf GQT.

Y Brifysgol yn noddi Ras yr Iaith

18 Mehefin 2014

Ras yr Iaith yn dod i Aberystwyth dydd Gwener.

Llyfrgellydd y Gyfraith y Flwyddyn 2014

18 Mehefin 2014

Lillian Stevenson, Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer Adran y Gyfraith a Throseddeg yn ennill Gwobr Llyfrgellydd Cyfraith y Flwyddyn Wildy BIALL 2014.

Aberystwyth yw’r lle mwyaf diogel i astudio yng Nghymru

24 Mehefin 2014

Prifysgol Aberystwyth yw’r fwyaf diogel yng Nghymru ac un o’r mwyaf diogel yn y Deyrnas Gyfunol yn ôl The Complete University Guide.

Her bioamrywiaeth i ffermio organig

24 Mehefin 2014

Adroddiad yn Nature Communications yn galw am weithredu dros fio-amrywiaeth mewn amaethyddiaeth organic yn ogystal â systemau ffermio confensiynol.

Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth

25 Mehefin 2014

Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth

Byd Plentyn - Y Camau Nesa

25 Mehefin 2014

Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn cynnal cynhadledd rhyngwladol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes astudiaethau plentyndod.

Cyfarwyddwr newydd i IBERS

25 Mehefin 2014

Penodi’r Athro Mike Gooding, Pennaeth yr Ysgol Amaethyddiaeth, Polisi a Datblygu ym Mhrifysgol Reading, i swydd Cyfarwyddwr IBERS.

Gwobrau mawreddog i ddau gyn-fyfyriwr Aber

26 Mehefin 2014

Llyfrgellwyr yn rhagori yn eu maes.

Correspondant étranger

27 Mehefin 2014

Ethol yr Athro David Trotter yn aelod anrhydeddus tramor (correspondant étranger) o'r Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ym Mharis.

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2014

30 Mehefin 2014

Cynhelir y gynhadledd gwyddor gymdeithasol fwyaf yng Nghymru ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos hon.

Academi Gweithwyr Llawrydd GO Wales

30 Mehefin 2014

Gwahodd ceisiadau i Academi Gweithwyr Llawrydd GO Wales sy’n cael ei chynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth rhwng 4 a 8 Awst.