Gwobr Times Higher i wasanaeth llyfrgell

30 Mehefin 2015

Partneriaeth sy’n cynnwys gwasanaeth llyfrgell y Brifysgol yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch Times Higher Education.

Anrhydeddu'r Anrhydeddus Julia Gillard â Chymrodoriaeth

22 Mehefin 2015

Heddiw, ddydd Mawrth 30 Mehefin, bydd yr Anrhydeddus Julia Gillard, y 27ain o Brif Weinidogion Awstralia, yn cael ei chyflwyno'n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Agor Canolfan Milfeddygaeth Cymru

29 Mehefin 2015

Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans AC, yn agor Canolfan Milfeddygaeth Cymru yn Aberystwyth.

Callum a’r banc genynnau siocled

26 Mehefin 2015

Callum Scotson o IBERS yn astudio blodau cacao ym Mhrifysgol India’r Gorllewin ar ôl derbyn cyllid gan y Gymdeithas Amaethyddiaeth Drofannol.

Arddangosfa ar Ddiflaniad Rhewlifoedd Everest yng ngŵyl Gwyddoniaeth Haf y Gymdeithas Frenhinol

24 Mehefin 2015

Rhewlifegwyr Prifysgol Aberystwyth i arddangos eu ymchwil ar rewlifoedd yr Himalaya yn Arddangosfa Gwyddoniaeth Haf 2015 y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain.

Adnewyddu achrediad Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol

23 Mehefin 2015

Llwyddiant i’r Adran Gwasanaethau Gwybodaeth wrth iddi adnewyddu ei statws achrededig gyda Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol.

Cyngor y Brifysgol yn cymeradwyo cynnig ar Bantycelyn

22 Mehefin 2015

Mae'r Cyngor wedi ailddatgan ei hymrwymiad parhaus tuag at yr iaith a’r diwylliant Cymraeg a darpariaeth llety cyfrwng Cymraeg.

Datgelu hanes bridiau defaid cynhenid Cymreig

22 Mehefin 2015

Bydd cyfuno technegau gwyddonol cyfoes â uniondeb genetig bridiau defaid cynhenid Cymreig yn datblygu diadelloedd masnachol y dyfodol.

Aberystwyth ar restr fer am bedair gwobr y Times Higher Education

18 Mehefin 2015

Mae Aberystwyth ar y rhestr fer mewn pedwar categori ar gyfer Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Times Higher Education (THELMAs) sy’n cael eu cynnal heno, nos Iau 18 Mehefin.

Rhestr fer i Aberystwyth yng Ngwobrau Effaith RCUK/PraxisUnico 2015

17 Mehefin 2015

Prifysgol Aberystwyth ar restr fer Gwobrau Effaith RCUK/PraxisUnico 2015 i bobl broffesiynol sy’n gweithio ym maes Cyfnewid Gwybodaeth a Masnacheiddio.

Prifysgol Aberystwyth yn arwain ymgais record byd i greu apiau Android

16 Mehefin 2015

Bu 62 o bobl yn dysgu adeiladau apiau Android ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 13 Mehefin fel rhan o ymgais record byd Guinness am y nifer mwyaf o bobl yn dysgu ysgrifennu côd.

Etholiad Cyffredinol 2015 – Beth ddigwyddodd?

16 Mehefin 2015

Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru a WISERD yn cynnal seminar ar Iau 18 Mehefin ‘The 2015 General Election: What Happened?’.

£1.3m i astudio cyfiawnder a cham-drin yr henoed

15 Mehefin 2015

£1.3m i archwilio ystod o ffactorau a all ddylanwadu ar a yw dioddefwyr hŷn yn dewis defnyddio prosesau cyfiawnder troseddol neu sifil.

Penodi i Fwrdd Ymgynghorol Gwyddonol Cronfa Pontio Gwyddorau Bywyd

12 Mehefin 2015

Penodwyd Dr Rhian Hayward o Brifysgol Aberystwyth i Fwrdd Ymgynghorol Gwyddonol newydd Cronfa Pontio Gwyddorau Bywyd.

Iaith/Llais

12 Mehefin 2015

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn cynnal symposiwm undydd ar ddydd Sadwrn 13 Mehefin sy'n cael ei threfnu gan y Grŵp Ymchwil Cyfryngau Ffilm, a Theledu, gyda chefnogaeth Cyfnodlyn Arfer y Cyfryngau ac Arfer Rhwydwaith MeCCSA.

IBERS yn ennill y NIAB Variety Cup

12 Mehefin 2015

Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn ennill cwpan Sefydliad Cenedlaethol Botaneg Amaethyddol am ei glaswellt AberGreen.

Y Rhamantwyr Mesuredig: Prifysgol Aberystwyth yn rhan o ŵyl genedlaethol y dyniaethau

10 Mehefin 2015

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiad Y Rhamantwyr Mesuredig, fel rhan o Being Human 2015, unig ŵyl genedlaethol y Deyrnas Gyfunol i’r dyniaethau.

£2.4 miliwn ar gyfer ymchwil i doddi llen iâ

09 Mehefin 2015

Gwyddonwyr o Aberystwyth yn rhan o astudiaeth fawr newydd i’r ffactorau sy'n dylanwadu ar y modd mae Llen Iâ'r Ynys Las yn toddi.

Ethol deuddeg o gynfyfyrwyr Aberystwyth i San Steffan

09 Mehefin 2015

Mae deuddeg o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi eu hethol i Dŷ'r Cyffredin yn San Steffan yn dilyn Etholiad Cyffredinol 2015.

Wythnos Cychwyn Busnes 2015

02 Mehefin 2015

Mae hi’n Wythnos Cychwyn Busnes 2015 ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cymru a Phatagonia: 150 o flynyddoedd o etifeddiaeth

02 Mehefin 2015

Cynhadledd undydd ar ddydd Sadwrn 6 Mehefin i nodi 150 mlynedd ers sefydlu’r Wladfa ac i asesu ei hetifeddiaeth.

Cwrs ôl-radd newydd sgiliau Hwyluso

01 Mehefin 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio cwrs hyfforddi lefel ôl-radd newydd mewn Sgiliau Hwyluso mewn partneriaeth â Menter a Busnes.

IBERS yn Ennill y NIAB Variety Cup

11 Mehefin 2015

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill y NIAB Variety Cup (Cwpan Math Sefydliad Cenedlaethol Botaneg Amaethyddol) am yr math glaswellt AberGreen.

Pantycelyn

19 Mehefin 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwbl ymroddedig i ddarparu llety dynodedig cyfrwng Cymraeg.

Pantycelyn

19 Mehefin 2015

Ffordd ymlaen ar ddyfodol Pantycelyn.