Prifysgol Aberystwyth ar Faes y Brifwyl

28 Gorffennaf 2016

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal llu o weithgareddau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Degawd o newid: Teledu a Chymdeithas yng Nghymru yn y 1970au

29 Gorffennaf 2016

Bydd Dr Jamie Medhurst o'r Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cyflwyno darlith ar Ddydd Llun 1 Awst, yn yr Eisteddfod.

Pumed plentyn o’r un teulu yn graddio o Aber

27 Gorffennaf 2016

Graddedig Mirain Glyn yn dod yn bumed aelod o'r un teulu i raddio o Brifysgol Aberystwyth.

Anrhydedd aruchel i ddarlithydd Ffiseg o Brifysgol Aberystwyth

26 Gorffennaf 2016

Anrhydedd aruchel i Dr Tony Cook, ddarlithydd Ffiseg

James and the Giant Peach

26 Gorffennaf 2016

Y noson agoriadol y gyntaf o sioeau haf mawreddog Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth am 2016

Academyddion o Indonesia yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth

25 Gorffennaf 2016

Wnaeth grŵp o academyddion o Indonesia ymweld â Phrifysgol Aberystwyth fel rhan o’r rhaglen Indonesia-DU DIKTI. 

Graddio yn Hwb i Fusnesau Lleol

22 Gorffennaf 2016

Wythnos Graddio Prifysgol Aberystwyth yn dod â llewyrch a llwyddiant i raddedigion ac i’r dref

Prifysgol Aberystwyth yn ennill Gwobr y Faner Werdd

21 Gorffennaf 2016

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill Gwobr y Faner Werdd am yr ail flwyddyn yn olynol .

Prifysgol Aberystwyth yn helpu i ailddosbarthu bwyd dros ben yn y dre

20 Gorffennaf 2016

Trefnodd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth gynhadledd i weld sut y gellid defnyddio bwyd dros ben i helpu grwpiau.

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu myfyrwyr addawol o’r Unol Daleithiau

18 Gorffennaf 2016

Fel rhan o Sefydliad Haf Comisiwn Fulbright Cymru, mae Prifysgol Aberystwyth yn croesawu wyth myfyriwr o’r Unol Daleithiau.

Aled Haydn Jones o Radio 1 y BBC yn cael Gradd Baglor er Anrhydedd yn y Celfyddydau

15 Gorffennaf 2016

Heddiw cafodd Aled Haydn Jones o Radio 1 y BBC ei anrhydeddu â Gradd Baglor er Anrhydedd yn y Celfyddydau gan Brifysgol Aberystwyth.

Athro Rhewlifeg Julian Dowdeswell yn cael ei anrhydeddu'n Gymrawd

15 Gorffennaf 2016

Mae'r Athro Julian Dowdeswell wedi'i gyflwyno â Chymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Aberystwyth.

Y diweddar A.J.S “Bill” Williams MBE yn cael ei anrhydeddu â Chymrodoriaeth

15 Gorffennaf 2016

Mae’r diweddar A.J.S “Bill” Williams MBE (1920-2016) wedi cael ei anrhydeddu â Chymrodoriaeth Prifysgol Aberystwyth ar ôl ei farwolaeth. 

Yr Olympiad driphlyg a’r diplomydd gwrthdaro rhyngwladol, Dr Catherine Bishop, yn cael ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth

14 Gorffennaf 2016

Mae’r Olympiad driphlyg, y diplomydd gwrthdaro rhyngwladol a’r siaradwr a’r hwylusydd profiadol, Dr Catherine Bishop, wedi cael ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno Doethuriaeth er Anrhydedd i’r Athro Ymchwil Nodedig Ken Walters

14 Gorffennaf 2016

Cyflwynwyd Doethuriaeth er Anrhydedd i’r Athro Ken Walters, Athro Ymchwil Nodedig yn Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth.

Anrhydeddu Syr Paul Silk KCB â Chymrodoriaeth

13 Gorffennaf 2016

Cyflwynwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth i Syr Evan Paul Silk KCB.

Natasha Devon MBE, awdur, ymgyrchydd a sylwebydd teledu, yn cael ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth

13 Gorffennaf 2016

Cyflwynwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth i’r awdur, yr ymgyrchydd a’r sylwebydd teledu Natasha Devon MBE.

Pennaeth Cynorthwyol Karina Shaw yn cael Gradd Baglor er Anrhydedd

12 Gorffennaf 2016

Mae Karina Shaw, un o Benaethiaid Cynorthwyol Ysgol Penglais, Aberystwyth, wedi cael Gradd Baglor er Anrhydedd yn y Celfyddydau a gyflwynwyd iddi gan Brifysgol Aberystwyth.

Ruth Lambert MBE yn cael ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth Prifysgol Aberystwyth

12 Gorffennaf 2016

Cafodd Ruth Lambert MBE, sef wyneb MOMA Machynlleth a chadeirydd Ymddiriedolaeth y Tabernacl Machynlleth am ymron i ddeng mlynedd ar hugain, ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth Prifysgol Aberystwyth.

Yr ymgyrchydd gwrth-lygredd Charmian Gooch yn cael ei chyflwyno’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

12 Gorffennaf 2016

Mae cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Global Witness, Charmian Gooch, wedi ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth Prifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddir mai Mind Aberystwyth yw Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor

12 Gorffennaf 2016

Cyhoeddir mai Mind Aberystwyth yw elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor am yr ail flwyddyn yn olynol.

Graddio 2016

11 Gorffennaf 2016

Graddio 2016 ar fin dechrau.

Gwobr Glodfawr i Brifysgol Aberystwyth

11 Gorffennaf 2016

Yr Adran Ffiseg yn ennill Statws Ymarferydd Juno.

Pobl y Sioe Frenhinol yn dychwelyd

08 Gorffennaf 2016

Prosiect ymchwil ffotograffig yn dychwelyd i Sioe Frenhinol Cymru am yr ail flwyddyn.

Mwy o Raddedigion Aber Mewn Gwaith

06 Gorffennaf 2016

Cynnydd mewn nifer y graddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach dros y flwyddyn diwethaf.

Diemyntau am byth, hyd yn oed y rhai synthetig

04 Gorffennaf 2016

Ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cyflwyno eu darganfyddiadau yn Arddangosfa Wyddoniaeth Haf y Gymdeithas Frenhinol.

Dewiniaid Digidol Ar Daith

01 Gorffennaf 2016

Disgbylion yn dewis Prifysgol Aberystwyth ar gyfer eu taith diwedd tymor.

Prifysgol Aberystwyth i ddysgu Cymraeg i Oedolion ar ran y Ganolfan Genedlaethol

28 Gorffennaf 2016

Gwahodd Prifysgol Aberystwyth i ddarparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn tair sir.