Grant ymchwil sylweddol ar gyfer prosiect diogelu di-drais byd-eang

20 Tachwedd 2020

Dyfarnu grant o £1.87m i Brifysgol Aberystwyth i arwain prosiect ymchwil rhyngwladol sy’n ceisio diogelu bywydau miliynau o sifiliaid sydd wedi'u dal mewn ardaloedd o wrthdaro treisgar.

Covid-19 a gweithredu gwirfoddol - bydd ymchwil newydd yn edrych ar wersi a ddysgwyd ac argymhellion ar gyfer adferiad y

03 Tachwedd 2020

Bydd arbenigwyr o’r byd academaidd a’r sector wirfoddol yn cynnal prosiect ymchwil mawr yn edrych ar swyddogaeth gweithredu gwirfoddol yn ystod pandemig Covid-19 - archwilio’r heriau, yr hyn sydd wedi gweithio’n dda a gwneud argymhellion i gynorthwyo cynllunio ar gyfer argyfyngau’r dyfodol.

Prifysgol yn gofyn am farn y gymuned am ei darpariaeth gerdd

04 Tachwedd 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gofyn i’r cyhoedd fynegi eu barn ar ei darpariaeth gerdd, wrth iddi edrych i ledaenu’r buddion i’r gymuned leol.

Cynnydd yn lefel y môr yn peri canlyniadau cymhleth

05 Tachwedd 2020

Bydd cynnydd yn lefelau'r môr yn effeithio ar arfordiroedd a chymunedau mewn ffyrdd cymhleth ac anrhagweladwy, yn ôl astudiaeth newydd fu’n archwilio cyfnod o 12,000 o flynyddoedd a welodd un ynys fawr yn dod yn gasgliad rai llai.

Gwyddonwyr i helpu i ragweld bygythiadau tywydd y gofod

06 Tachwedd 2020

Mae gwyddonwyr yr Haul ym Mhrifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect newydd i wella gallu'r Swyddfa Dywydd i ddarogan tywydd y gofod a’r aflonyddu posibl ar weithgareddau ar y Ddaear all ddod yn ei sgil.

Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn hwb posib i swyddi yn y Canolbarth

16 Tachwedd 2020

Gallai cynlluniau arloesol i sefydlu Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn y Canolbarth arwain at greu dros 60 o swyddi llawn-amser, uchel eu gwerth.

A yw darlledu cyhoeddus y DU yn dal i fod yn ‘addas at y diben’ yn yr oes ddigidol?

17 Tachwedd 2020

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jamie Medhurst  o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, yn trafod dyfodol darlledu cyhoeddus y DU wrth i ganmlwyddiant y BBC agosáu


 

Contractwyr Prifysgol Aberystwyth yn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru

23 Tachwedd 2020

Mae gweithwyr cwmni adeiladu Willmott Dixon wedi codi arian i Elusen y Flwyddyn y Brifysgol 2020-21.

Prifysgol Aberystwyth yn ymuno â chynllun profi newydd y llywodraeth ar gyfer teithio mwy diogel i fyfyrwyr

24 Tachwedd 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cadarnhau y bydd yn cymryd rhan yng nghynllun y llywodraeth i gynnig prawf COVID-19 newydd i fyfyrwyr er mwyn lleihau lledaeniad y feirws wrth iddynt deithio dros y gwyliau.

Gwyddonwyr yn helpu i wella ansawdd dŵr ymdrochi ar un o draethau Môn

25 Tachwedd 2020

Mae ansawdd dŵr ymdrochi ar draeth poblogaidd yng ngogledd Cymru wedi cael ei raddio’n ‘dda’ yn sgil rhoi ar waith fodel arloesol a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cerddi gan fardd o’r Brifysgol

27 Tachwedd 2020

Wrth i Gymru baratoi i wynebu Lloegr yng Nghwpan y Cenhedloedd ddydd Sadwrn 28 Tachwedd 2020, mae bardd o Brifysgol Aberystwyth yn gobeithio y bydd dwy gerdd arbennig a gyfansoddodd ar gyfer gemau’r hydref yn helpu i godi calonnau cefnogwyr rygbi yn ystod cyfnod Covid-19.